• A +
  • A -
  • print

Hvad er kongressen?

15.06.2016 DMF

Til august er der kongres i DMF. Men hvad er en kongres, og hvad kommer der til at ske? Bliv klogere her.

Kongressen er forbundets øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år i modsætning til afdelingerne, som afholder generalforsamling hvert år.

Kongressen er forbundets øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år i modsætning til afdelingerne, som afholder generalforsamling hvert år. På kongressen vælges formand, næstformand og hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er den øverste ledelse imellem kongresserne og har blandt andet til opgave at gennemføre de beslutninger, der vedtages på kongressen.

Deltagerne på kongressen er de delegerede, som afdelingerne har valgt at sende af sted. Jo flere medlemmer en afdeling har, desto flere delegerede kan afdelingen sende til kongressen.

Kongressen godkender DMF’s regnskaber for de sidste fire år og beslutter, hvor stort et kontingent medlemmerne skal betale. Medlemmer, afdelinger og hovedbestyrelsen kan stille forslag til kongressen. Det kan for eksempel være ændringer af forbundets love.

Et af de store temaer på kongressen er formandens beretning om DMF’s aktiviteter siden sidste kongres. Den skriftlige beretning kan du læse her i bladet. På kongressen holder formanden også en mundtlig beretning med debat bagefter.

Ud over den formelle dagsorden er kongressen også et af de steder, hvor de tillidsvalgte møder hinanden. Her kan man uformelt diskutere musikernes vilkår og dermed få brændstof til det faglige arbejde ude i afdelingerne.