• A +
  • A -
  • print

Hvordan går det med musik og kultur i den åbne skole?

03.10.2016 af Lene Hansen MUSIKEREN

Det var emnet for en høring i Folketinget den 21. september. DMF var inviteret til konferencen som repræsentant for musikken og musikunderviserne.

Muligheden for at børn kan gå til musikskoleundervisning i skoletiden burde udnyttes i langt højere grad lød det blandt andet til høring om kultur i den åbne skole

Anledningen til høringen var en rapport med anbefalinger til hvordan kultur i højere grad kan indgå i den åbne skole.

De to ministre for området, Bertel Haarder og Ellen Trane Nørby, gav en status på folkeskolens samarbejde med kultur- idræts og foreningslivet, heriblandt musikskolerne og understregede vigtigheden af, at børnene møder det omgivende samfund i form af kultur- og foreningslivet. Der er absolut fremgang i samarbejdet, og der kan igen søges fra en pulje, som støtter udviklingen af samarbejdet med den åbne skole.

Udvalget om øget samspil mellem skole og fritidsliv fortalte bl.a., at der mange steder er skabt et godt samarbejde mellem skole og fx kulturskolerne, men der er absolut plads til forbedring.

Fire anbefalinger til samarbejdet mellem skole og fritidsliv (fx kulturskolerne):

  1. Skab en fælles vision. Det sikrer et større ejerskab. Visionen skal understøttes og her har kommunen en central rolle.
  2. Fokuser på organisering og forankring. Hvis de gode eksempler skal bredes ud og forankres er der behov for at kommunen indgår med organiseringsmodeller med det formål at flest mulige børn får gavn af variationen i tilbud.
  3. Øget viden og fokus på formidling. Øget videndeling er et nøgleord.
  4. Skab samarbejde der skaber samspil.  Ligeværdighed og merværdi er nøgleord når et samarbejde foregår med bidrag fra de enkelte aktører. Medarbejderressourcer og kompetenceudvikling er andre faktorer der skal tages højde for.

Alle anbefalinger kræver fokus på ledelse hos de enkelte aktører, herunder fra skoleledelsen og fra kommunens side, der skal være med til at sætte rammer og understøtte samarbejdet. Herudover gør lokale forhold vilkår og muligheder forskellige.

Nina Ulf Jørgensen fra DAMUSA fremførte, at muligheden for at børn kan gå til musikskoleundervisning i skoletiden burde udnyttes i langt højere grad, end det gør nu.

Oplæg med flest klapsalver kom fra de indbudte forskere. Her talte Lars Geer Hammershøj fra Danmarks Pædagogiske Universitet om, hvordan den åbne skole er med til at opfylde folkeskolens formål om dannelse, dvs. at blive menneske i og gennem samfundet. Kulturen er med til at åbne nye verdener og andre måder at forholde sig på. Det er vigtigt, at åben skole ikke er styret af mål men af formål, dvs. dannelse fremfor færdigheder og kompetencer.


Om høringen

Høringen i Folketinget den 21. september var indkaldt af Kulturudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalget.

LÆS RAPPORTEN: Øget samspil mellem skole og fritidsliv