• A +
  • A -
  • print

Indkaldelse til generalforsamling i Filmex

04.05.2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Filmex mandag den 18. maj 2020 kl. 13

Generalforsamlingen holdes på Tagensvej 85 om muligt. Mødet vil eventuelt blive afholdt helt eller delvist som digitalt møde. Deltagerne vil få direkte besked om dette inden mødet

Tilmelding på mail til: filmex@remove-this.skuespillerforbundet.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning og beretning om udøvelsen af tilsynet med Filmex

3. Godkendelse af regnskab for 2019

4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport for 2019 jf. § 6, stk 5, nr 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

5. Godkendelse af redegørelse for individuelle erklæringer om interessekonflikter, jf. §§ 9, stk. 3, § 8, stk. 3 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

6. Godkendelse af politikker, jf. § 6, stk 5, nr 1 – 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret :

a) den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere,

b) den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler,

c) den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,

d) anvendelse af ufordelbare midler,

e) den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag,

f) risikostyringspolitik,  

g) godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom,

h) godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre enheder eller aktier eller rettigheder i andre enheder,

i) godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån

7. Behandling af eventuelle indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisorer jf. § 6, stk 5, nr 10, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret : Det indstilles at revisionsfirmaet Beierholm genvælges som revisorer.

10. Eventuelt

København, den 1. maj 2020