• A +
  • A -
  • print

Ingen kultur i finanslovsudkast

31.08.2017 af Petrine Jørgensen DMF

Hvor blev kulturen af? Den er end ikke nævnt i regeringens finanslovsudspil

Finanslovsforslaget 2018 har glemt kulturen og DR.

Regeringen offentliggjorde i dag finanslovsudspillet for 2018 med overskriften: ”Et trygt og sammenhængende Danmark.”

Udspillet er en trist dag for kulturen, som ikke nævnes et eneste sted i den 42 siders lange rapport. Alle andre sektorområder benævnes, men der er efterladt et stort sort hul, hvor kulturens planer må være forsvundet hen. 

Besparelser trods nedskæringer

Med finanslovsudspillet bliver besparelserne på orkesterområdet endnu mere tydelige. I løbet af de kommende fire år vil de to procentsbesparelser udligne de ca. otte millioner kroner, der er omprioriteret til de fire landsdelsorkestre fra Copenhagen Phils budget. De penge der ellers skulle opruste de fire øvrige landsdelsorkestre, bliver dermed slugt af grønthøsterbesparelser på to procent. Så finanslovsudspillet viser at de øvrige fire landsdelsorkestres budget ikke bliver bedre, men forbliver på samme niveau som i dag. De kan derfor ikke opruste, hvilket kulturministeren ellers har brugt som argument for omprioriteringerne.

Læs Kulturministeriets finanslovsudspil på musikområdet her

Danmark har råd til kultur

Kulturens manglende plads i finanslovsudspillet lægger sig i forlængelse af et indlæg i Altinget i går fra Dansk Musiker Forbund, hvor formand Anders Laursen og næstformand Michael Justesen argumenterer for at stoppe de 2 procents-besparelser på kulturen, således at kulturen og kunsten kan få ro til at udvikle sig uden konstant at blive forstyrret af besparelser. 

Indlægget afsluttes med følgende spørgsmål:

”Er det ikke en kulturministers opgave og pligt at argumentere for stop for disse besparelser, når Danmarks erhvervsorganisationer, vores eksport, vores udenlandsgæld melder om alt andet end trange tider. Danmark har råd til kultur, kære kulturminister Mette Bock!”

Et spørgsmål, som er ekstra relevant i dag, hvor kulturministeren tydeligvis har glemt at kæmpe for at få sit område på finansloven.

Finansminister Kristian Jensen fortæller ellers i dag, i forbindelse med udspillet, at dansk økonomi er god og i fremgang. Man kan derfor undre sig over, at kulturen nedprioriteres i så høj, og samtidig kan man passende stille regeringens andre kulturordførere spørgsmålet: Er kulturen ikke vigtig nok for regeringen til, at den burde have en plads på finansloven?