• A +
  • A -
  • print

Ingen penge til musikere og sangskrivere fra aftenskoler

01.11.2017 af Morten Fischer DMF

Musikere og sangskrivere vil fortsat ikke få vederlag, når deres musik benyttes af motions- og dansehold på aftenskoler.

Koda tabte sag i Højesteret om retten til at indkassere vederlag til musikere og sangskrivere for aftenskolers brug af musik på deres motions- og dansehold. (Foto: FOF)

Musikere og sangskrivere vil fortsat ikke få vederlag, når deres musik benyttes af motions- og dansehold på aftenskoler. Det afgjorde Højesteret mandag den 30. oktober i en principiel sag mellem Koda og FOF København.

Koda havde i sagen gjort gældende, at der var tale om offentlig fremførelse, når FOF’s motions- og dansehold benyttede musik til deres udfoldelser. Ligesom kommercielle fitnesscentre skal betale for brug af musik, var det Kodas synspunkt, at da aftenskolernes udbud af hold som ”Mave-Baller-Lår” mv. ikke adskiller sig herfra, bør de også betale for deres brug af musik. Men det var Højesteret uenig i.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde håbet på et andet udfald. Vi har hele vejen igennem stået for det synspunkt, at udbydere af helt identiske motionstilbud skal betale til Koda efter samme vilkår. Set fra det perspektiv er der ikke forskel på, om der står ”Fitness.dk” eller ”FOF” på døren over dit motionscenter,” siger Kodas direktør, Anders Lassen, om afgørelsen. 

Aftenskoler skal ikke behandles anderledes end gymnastikforeninger

Gymnastikforeningers brug af musik er i en tidligere højesteretsdom anset som værende ikke-offentlig og dermed fritaget for betaling af vederlag. Højesteret gav FOF medhold i at aftenskolehold er sammenlignelige og derfor skal behandles tilsvarende.

Kodas advokat i sagen, Peter Schønning, havde ellers i sin procedure argumenteret for, at deltagerne på aftenskoleholdene ikke ligesom gymnastikforeningers medlemmer selv er arrangører eller har medindflydelse på aktiviteterne og hvilke hold, der skal udbydes.

Højesteret: Musik er ikke det primære

Derudover lagde retten vægt på, at FOF’s virksomhed er folkeoplysning og derfor ikke må drives i kommercielt øjemed og at et eventuelt overskud skal anvendes til folkeoplysende formål. Ydermere nævnte retten, at musik ikke er det primære på danse- og motionsholdene, som består af et mindre antal deltagere i en lukket kreds, og at disse er tilmeldt et bestemt hold for en sæson og ikke har mulighed for at skifte hold fra gang til gang.

Kodas direktør, Anders Lassen, siger afslutningsvis: ”Vi tager naturligvis Højesterets dom til efterretning, og glæder os over, at et langt sagsforløb omsider er afsluttet.”

Fakta om sagen

FOF København havde ved første instans fået medhold i Sø- og Handelsretten i august 2016, og da Koda ankede afgørelsen til landsretten anmodede FOF København om at få sagen behandlet af Højesteret pga. sagens principielle betydning for alle FOF’s afdelinger i landet.