• A +
  • A -
  • print

Julehilsen fra formanden

21.12.2017 DMF

Dansk Musiker Forbunds formand Anders Laursen ser tilbage på året, der gik, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Inden det gamle år går på hæld, er der tradition for at kigge tilbage på årets begivenheder. Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Danmarks økonomi er i fremgang, det går godt med jobs for musikere, og Dansk Musiker Forbund har taget hul den nye vores nye love med afviklingen af et årligt Repræsentantskabsmøde. Samtidig har det været et år med udfordringer. Blandt andet får Copenhagen Phil frataget 7,8 millioner kroner på finansloven, musikkorpsene har været truet ved det kommende forsvarsforlig, der skal nye toner på de kunstneriske uddannelser, og et medieforlig venter i det nye år. 

Dansk Musiker Forbunds første repræsentantskabsmøde

På Kongressen 2016 blev det bestemt, at DMF’s love om det årlige Tillidsmandsmøde blev ændret til, at der i stedet årligt skal afholdes et Repræsentantskabsmøde. Det første Repræsentantskabsmøde blev afholdt med stor succes i foråret, hvor to nye unge medlemmer under 35 år blev valgt ind i HB, og derudover blev der indstillet forslag til bestyrelsens videre arbejde. Det er positivt med nogle nye unge hoveder i HB og at få flere direkte inputs fra medlemmerne til HB. 

Kampagne #seosnu

2017 blev også året, hvor Dansk Musiker Forbund i tæt samarbejde med alle landsdelsorkestre, Det Kongelige Kapel, basisensembler, musikkorps, DR Big Band og DR SymfoniOrkestret førte kampagnen #seosnu. En kampagne, som havde til formål at få fokus tilbage på at bevare musikken og stoppe to procents-besparelserne på kulturen. Kampagnen sluttede med et brag med en champagnegalop opført af alle orkestre, ensembler og musikkorps på samme tid i hele landet. Derudover blev kampagnen brugt til at minde politikerne om, hvor vigtigt det er at bevare alle tre musikkorps i det kommende forsvarsforlig. 

Diversitet og livemusik

Derudover har Dansk Musiker Forbund i år haft stort fokus på diversitet i musikbranchen og livemusikken generelt. Vi har i Dansk Musiker Forbund holdt morgenmøder i løbet af foråret, hvor vi har talt om køn og diversitet i musikbranchen. Samtidig har vi haft et generelt og stort fokus på livemusikken på spillestederne, hvor blandt Københavns Kommune sikrede Montmartres overlevelse. Det er begge områder, som vi vil arbejde videre med i det nye år. 

År 2018

Mange af de ovennævnte områder strækker sig også ind i det nye år. Rektorerne for de kunstneriske uddannelser har fået frem til marts til at komme op med nye samarbejdsformer og nye måder at gøre tingene. Samtidig ventes udspillet til medieforliget i februar, og der skal indgås nye overenskomster for flere musiske områder. Dansk Musiker Forbund står klar til 2018 med jer, vores medlemmer. Vi glæder os til endnu et år fyldt med musik, og hvor Dansk Musiker Forbund står klar til at kæmpe for jer medlemmer. 

Bedste hilsner

Anders Laursen, Formand for Dansk Musiker Forbund