• A +
  • A -
  • print

Karensperiode for udenlandske musikere sløjfes

10.07.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Musikere blev ikke inkluderet i lovændringen om smidigere regler for udenlandske arbejdere, men kravet om karensperiode er nu bortfaldet for alle udenlandske arbejdere.

Arkivfoto: Das Büro/Daniel Urhøj

I juni vedtog et flertal i Folketinget en lovændring af smidigere regler for udenlandske arbejdere. Lovændringen kom desværre kun til at gælde for forskere og ph.d.-studerende, hvilket betyder, at udenlandske musikere med opholdstilladelse via deres hovedbeskæftigelse fortsat skal søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Læs mere her https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/uaendrede_regler_for_udenlandske_arbejdere/

Karensperioden er ændret for alle

Dansk Musiker Forbund har netop modtaget en redegørelse for, hvad lovændringen helt præcist betyder. Heri ses en positiv ændring. Karensperioden for tildeling af permanent opholdstilladelse på 15 år for overtrædelse af reglerne rulles tilbage for alle udenlandske arbejdere, også med tilbagevirkende kraft.

Det betyder, at udlændinge med arbejdstilladelse, som udfører/eller har udført bibeskæftigelse uden tilladelse ikke vil blive omfattet af en karensperiode for permanent opholdstilladelse på 15 år. Hvis den udenlandske arbejder bryder reglerne mere end én gang, vil vedkommende dog få en karensperiode på syv år.

Afventer inkludering af musikere

Det er positive nyheder, at karensperioden rulles tilbage. Samtidig arbejder Dansk Musiker Forbund hårdt på at holde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg op på at inkludere musikere i lovændringen om smidigere regler for udenlandske arbejdere efter sommerferien.

Inger Støjberg sagde til andenbehandlingen af lovforslaget, at hun ville få foretaget en juridisk vurdering af forslaget om at inkludere musikere. Hvis det viser sig at være muligt at inkludere musikere, lovede Inger Støjberg at fremsætte et nyt forslag på den anden side af sommerferien.

Læs debatten vedr. andenbehandlingen af loven her

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L141/BEH2-103/forhandling.htm

Nyheder fra MUSIKEREN

Jubilæumsår for jazzfestivaler

11.07.2018

2018 er jubilæumsår for både Copenhagen Jazzfestival og Aarhus Jazz Festival, der har henholdsvis 40 års og 30 års jubilæum i år.

Stort legat til Thilo

09.07.2018

Jesper Thilo modtager legat under Copenhagen Jazzfestival.

Relaterede nyheder