• A +
  • A -
  • print

Pas på rødderne - bevar sammenhængskraften!

07.03.2017 af Anders Laursen DMF

Dansk Musiker Forbunds formand Anders Laursen kommenterer her det seneste udspil fra kulturminister Mette Bock og fra Dansk Folkeparti.

Copenhagen Phils Open Orchestra-koncert i efteråret 2016 (foto: Anne Dreves)

Dansk Musiker Forbund er grundlæggende glad for, at både Dansk Folkeparti og kulturministeren vil dansk musikliv alt det bedste. Det er betryggende at mærke støtten og omsorgen omkring kerneværdierne i dansk musikliv fra de besluttende politikere.

I seneste udmelding fra kulturministeren lægges der op til, at DRs ensembler løsrives fra DR – og at det populære landsdelsorkester Copenhagen Phil skal lukke og slukke. Sidstnævnte hænger ikke sammen med kulturministerens ord om, at satse mere på eliten i dansk kulturliv idet Copenhagen Phil på få år har indtaget status som landets meget progressive symfoniorkester, som har evnet at modernisere, udvikle og løfte nye, originale kunstneriske ideer og tilbud til danskerne - ikke mindst til borgerne på Sjælland og de omkringliggende øer. Copenhagen Phil er et levende bevis på, at selvom man er en gammel kulturinstitution (med rødder så langt tilbage som i 1843), så er det muligt at opdyrke et helt nyt publikum til levende ”klassisk” musik, ikke mindst børn og unge, som Copenhagen Phil når ud til med nyskabende initiativer som bl.a. Musik på Tværs og ”60 minutes of”-serien. At man med et pennestrøg vil fjerne dette fleksible og fremgangsrige orkester fra jordens overflade, er ikke gennemtænkt.

Og så er der forslaget om, at DR's ensembler og DR Koncerthuset ikke længere skal høre hjemme i DR. Dette forslag er i særklasse ikke et plus for dansk musikliv – på flere niveauer. En af DR’s kerneværdier er jo netop formidlingen af musik, som går helt tilbage til dannelsen af Radiosymfoniorkestret i 1925 – samme år som Statsradiofonien begyndte at sende på forsøgsbasis. Det er dansk musiklivs rødder som er på spil her – både klassiske og rytmiske.

Dansk Folkeparti foreslår endda, at lade Det Kgl. Teater overtage DR’s ensembler. For mange danskere vil denne samlede udflytning være en forringelse. Ikke mindst fordi DR's kor og ensembler i så høj grad drager nytte af udsendelsesvirksomheden og af en synliggørelse på mange platforme til gavn for borgere i mange dele af landet. Man vil miste meget ved at forlade DR og danskerne vil ikke kunne få garantier for den samme brede og landsdækkende formidling. DR er Danmarks vigtige kulturformidler - og vigtig for alle dele af musiklivet; rytmisk, klassisk, amatører, professionelle - og for alle danskere, ikke mindst de nye generationer af unge musiklyttere.

Der tales i planerne ikke meget om finansiering af det hele. Nok fordi det er svært at sætte op på en måde, der ikke betyder en svækkelse af musiklivet på sigt. Og en placering af DR's ensembler under Det Kgl. Teater vil betyde en bevillingsmæssig sårbarhed. Som i et skydetelt, hvor bevillingerne vil kunne reduceres eller fjernes med et snuptag ved årets finanslovsforhandlinger.

Det foreslås at anbringe DR's ensembler og koncerthus under Det Kgl. Teater. En besnærende tanke, men også farlig, da Det Kgl. Teater i mange henseender er så ramt af reduktioner lige nu, at man risikerer at opsuge alle besparelsesfordele ved en fusion.

På trods af dette erklærer Det Kgl. Teater sig klar til at overtage ensemblerne. Dette vil i DMF's optik kunne ende meget uheldigt, fordi Teatret på alle måder prøver at komme sig ledelsesmæssigt og samarbejdsmæssigt ovenpå de store besparelser man har været igennem. Meget diplomatisk udtrykt har Det Kgl. Teater rigeligt at se til og bør holde igen med at påtage sig flere opgaver end Teatret kan klare.

Som det tidligere har været tilfældet skydes der først og fremlægges ideer. Bagefter gives der så forklaringer. Forklaringer på hvordan musiklivet fungerer i virkeligheden - både indenfor og udenfor. Tidligere har man skudt på rytmisk musik uden at kende til de reelle forhold. Sådan forekommer det også at være tilfældet i den nuværende situation.

Alt sammen bekræfter det en underlig situation, som kulturen må iagttage i disse tider. Dels, at der skal spares og alle må holde for. Dette op i mod, at riget overhovedet ikke fattes penge. Danmarks Statistik beregnede 42 mia forkert og flere økonomer har peget på, at det går væsentlig bedre med den danske økonomi end det fremføres af regeringen.

Og dels at kulturpolitikken bruges som skydemål for den negative holdning til DR hos mange partier. Hold musikken udenfor denne kamp. For DR udfører et fortræffeligt kultur - og dermed public-service-arbejde - ved sine aktiviteter med masser af rytmisk musik i DR, herunder DR Big Band og de mange aktiviteter knyttet til DR's ensembler - DR Symfoniorkester og kor. DR er på mange måder en positiv og energitilførende blæsebælg for dansk musikliv. Lad DR beholde denne rolle.

DMF vil til enhver tid gerne gå ind i diskussionen om orkestrenes rolle i det danske samfund. Men vi ser ingen fornuft i at svække dansk musikliv hos hverken DR’s ensembler eller Copenhagen Phil, som løfter dansk kulturarv ud til samfundet, også uden for hovedstaden, via deres nuværende position.

Så det siger sig selv, at DMF gerne går i dialog med alle involverede - og ser frem til konferencen om den klassiske musik, som kulturministeren og musikudvalget under Statens Kunstfond har indkaldt til den 21.4. i Middelfart.

Anders Laursen

Formand i Dansk Musiker Forbund