• A +
  • A -
  • print

Konservatorium får ny rektor

29.03.2019 af Anine Fuglesang DMF

Uffe Savery bliver ny rektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Pressefoto: Copenhagen Phil

Slagtøjsspiller og nuværende musikchef for Copenhagen Phil Uffe Savery bliver ny rektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og tager dermed over efter Bertel Krarup, der går på pension og fratræder stillingen d. 31. maj 2019. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Med Uffe Savery for bordenden, vil konservatoriet fastholde den høje kvalitet, som DKDM er kendt for. Det udtaler kulturminister Mette Bock (LA):

Med Uffe Savery får Det Kongelige Danske Musikkonservatorium en rektor, der selv har været studerende i huset, og som udøvende musiker har et førstehåndskendskab til en verden, der venter efter studierne. Uffe Savery kombinerer sine kunstneriske egenskaber med en entreprenant og udviklingsorienteret lederprofil, og jeg tror, at han kan udvikle Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums indflydelse på musiklivet.

Afgørende position i musiklivet

Siden 2010 har Uffe Savery været musikchef for Copenhagen Phil og har arbejdet for at skærpe orkestrets identitet og legitimitet og sikre institutionens betydning og positionering i dansk musikliv. Men nu er han klar til nye udfordringer.

Uffe Savery udtaler:

Konservatoriet har en virkelig spændende og afgørende position i dansk og internationalt musikliv. Det er en platform, hvorfra institutionen har stor indflydelse på børn og unges forhold til musik og musikudøvelse og samtidig har afgørende betydning for uddannelse og prægning af morgendagens samlede musikliv. Som rektor for konservatoriet er det for mig et kald at præge og udvikle musiklivet fra denne position.

Uffe Savery er uddannet i slagtøj, musikpædagogik samt solistklasse fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1992 og har blandt andet undervist på konservatoriet frem til 2000. Uffe Savery var medstifter af slagtøjsduoen Safri Duo, som har nydt, og stadig nyder, stor succes på den internationale klassiske såvel som rytmiske musikscene.

Prorektor Niels Rosing-Schow indtræder som konstitueret rektor i juni og juli, indtil Uffe Savery tiltræder stillingen 1. august 2019.