• A +
  • A -
  • print

Kultur er mere end en diskussion om bevillinger

14.03.2019 af Petrine Puper Jørgensen

Kunst og kultur skal ikke være krymmel på toppen af isen. Den skal meget højere på dagsordenen. Sådan bød Jørgen Thorup, formand for Dansk Kunstnerråd, velkommen til valgmøde for kunsten og kulturen.

Foto: Nanna Klingsholm

Valgmødet tog udgangspunkt i den dugfriske kulturanalyse, som Tænketanken Mandag Morgen og Altingets kulturpolitiske netværk offentliggjorde i sidste uge. En analyse som viser, at danskerne er vilde med kultur, og at de er storforbrugere både inden- og udenfor hjemmet.

Fx har 78 procent af danskerne inden for den seneste måned gjort brug af mellem to og fem kulturoplevelser derhjemme i form af at lytte til musik, læse skønlitteratur eller streame dokumentarer, serier og film. Samtidig har 59 procent af danskerne inden for de seneste 12 måneder benyttet sig af mellem to og ni kulturoplevelser uden for hjemmet, såsom at gå i teateret, på museum, til koncert eller lignende. Derudover viser analysen, at 55 procent af danskerne finder det nødvendigt, at det offentlige skal støtte kulturen, hvilket er meget positivt.

Kunst og kultur diskuteres på egne præmisser

Det særlige ved analysen er, at kunst og kultur diskuteres på egne præmisser og ikke i sammenligning med andre politikområder. En af oplægsholderne, Trine Bille, professor på CBS, var særligt glad for, at kulturen fik lov til at stå for sig selv.

”Kulturens betydning er i mange år blevet målt ved hjælp af økonomiske impact analyser, hvor man eksempelvis måler en kulturinstitutions betydning for omkostning og beskæftigelse. Fx om en kulturinstitution tiltrækker turister, der har et forbrug på hoteller og restauranter. Disse undersøgelser måler kulturens værdi på et fejlagtigt grundlag. Kulturens værdi skal i stedet måles ud fra den betydning, som kunst og kultur har for os mennesker og vores udvikling. Det er derfor meget positivt, at den nye kulturanalyse har dette fokus, og at analysen giver anledning til at ønske sig endnu flere og mere dybdegående analyser på området,” sagde Trine Bille.

Samtidig fandt Trine Bille det interessant i analysen, at der fx er flere danskere som ønsker at støtte fx opera end der reelt er danskere som ser operaer. Det mente Trine Bille gav udtryk for, at danskerne ser kultur i et større billede, hvor det har en samfundsmæssig betydning.

Sæt kultur før politik

En af grundene til, at kulturens værdi er kommet så langt væk fra sin reelle betydning, kan være måden som både politikere og medier italesætter kunst og kultur. Det slog Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, et slag for. Ifølge Tom Jensen er kulturen forsvundet ud af politik og blevet reduceret til en diskussion om bevillinger. Han ville i stedet ønske, at kulturen fik lov til at stå for sig selv og komme før politik, men erkender samtidig, at medierne bærer en del af skylden af, hvordan kulturen bliver italesat i dag.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, er enig med Tom Jensen i, at kultur ikke er højt på dagsordenen hos politikerne.

”Kultur har lavstatus på Christiansborg, og det er blevet noget som få politikere interesserer sig meget for og som kun diskuteres i lukkede kredse mellem de få politikere. Det gør, at diskussionen om kulturen ikke bliver bredt ud og udfordret. Tidligere var det en del af dannelsesbegrebet for alle politikere at interessere sig for kultur, men det eksisterer ikke mere. Kultur bliver derfor aldrig noget som kommer på en top tre af diskussionsemner under en valgkamp. Det er derfor vigtigt at beskæftige sig med kultur løbende,” fortalte Søs Marie Serup.

Et bredere kulturbegreb

Samtidig gav kulturanalysen anledning til en diskussion om et bredere kulturbegreb. Kulturanalysen viser, at danskernes kulturopfattelse er meget klassisk, da danskerne hovedsageligt forbinder kultur med museer, skuespil, ballet og klassiske koncerter. Hvorimod, at danskerne i mindre grad opfatter musik- og filmfestivaler, spillesteder og koncerter som kultur. Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, udtrykte derfor et behov for, at kulturbegrebet i højere grad skal bredes ud. Kunsten, herunder musikken er noget som næsten alle hører hver dag, så selvfølgelig skal danskerne også i højere grad forstå musik som en del af kulturen, pointerede Anders Laursen. Kulturordfører Søren Søndergaard (Ø) stemte i med samme holdning, da han mente, at endnu flere danskere ville melde sig i kulturdiskussionerne, hvis begrebet blev bredt ud.

Kunst og kultur skal skilles ad

Slutteligt til debatten insisterede Marianne Jelved (RV) på, at man skelnede mellem kunst og kultur.  For Marianne Jelved kommer kunsten først og udenom denne skabes kulturen. Marianne Jelved mener derfor, at både kunstnere, politikere og medier i højere grad skulle skelne mellem disse to ting.

Valgmødet gav dermed anledning til mange synspunkter og diskussioner, som Dansk Kunstnerråd håber kan være med til kickstarte debatten om kunst og kultur op til og under Folketingsvalget.

Læs hele kulturanalysen her.