• A +
  • A -
  • print

Kultur på kryds og tværs

29.08.2018 af Petrine Jørgensen og Karen Bendix DMF

Kulturmødet Mors 2018 samlede det danske kulturliv på kryds og tværs af kunstnere, kulturpolitikere, partiformænd og organisationer.

Kulturmødet Mors favner alt inden for kunst og kulturområdet - politik, kunst, debatter og en lang række scener med bl.a. musik. (Foto Karen Bendix)

Det begyndte med en ”klassisk Mette Bock”. Aftenen før Kulturmødet Mors, sendte Kulturminister Mette Bock (LA) en mail ud med regeringens forslag om at tilføre 400 mio. kr. til kroner til dansk kulturliv over de næste fire år - men fortsætte toprocentsbesparelserne.

”400 millioner kroner til kulturen er en tiltrængt og positiv beslutning for de udvalgte institutioner. Blandt andet for Det Kongelige Teater og landsdelsorkestrene. Men det dækker slet ikke de huller, som toprocentsbesparelserne forårsager, og som regeringen uheldigvis vil fortsætte med, selvom mange politikere har taget afstand fra dem. Se blandt andet på uddannelsesinstitutionerne, som fortsat rammes. Derudover er den rytmiske musik ikke blevet tilgodeset, hvilket er problematisk, gammeldags og kulturelt ilt-fattigt,” lød det fra Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund dagen efter – og han påpeger:

”At sætte et plaster på såret med et økonomisk udspil dagen før kulturmødet er desværre en måde at imødegå mange spørgsmål om besparelser samtidig med, at kun særligt udvalgte får hjælp. Kulturlivet takker for tilførslen, men opfordrer samtidig til, at der tænkes bredt kulturpolitisk, at der tænkes på hele befolkningen, på hele kunstlivet, på alle kunstnerne og på, at kulturlivet ikke bare skal have opmærksomhed, når en valgkamp er ved at starte op.”

Mette Bock hos Clement

Kulturmødet Mors' absolutte hovedperson var kulturminister Mette Bock, der dagen inden åbningen kom ud med et forslag om at tilføre 400 mio. kr. til udvalgte kulturinstitutioner. (foto Karen Bendix)

Torsdag var Kulturminister Mette Bock en tur forbi Clement Kjersgaard til debat på Kulturmødet Mors, hvor forslaget om de 400 millioner kroner til kulturen, grønthøsteren og armslængden blev diskuteret. Selv om det ikke er reelle 400 millioner kroner, som bliver givet til kulturlivet, da grønthøsteren stadig fortsætter, insisterede Kulturministeren på, at pengene vil gøre en forskel.

Derudover understregede hun, at forslaget skulle ses som investeringer til kulturen i stedet passiv støtte. Der ses dermed en tendens til, at politikerne i højere og højere grad vil udvælge, hvilke kulturinstitutioner som fortjener støtte, hvilket på sigt kan give problemer med armslængden. Kulturminister Mette Bock argumenterede dog for, at armslængden var intakt, og at hun som minister udelukkende satte rammerne for kulturinstitutionerne, og at hun ikke blandede sig i indholdet. 

400 mio. er kun et forslag

Til debatten med Kulturministeren blev det også understreget, at forslaget om de 400 millioner kroner til kulturlivet udelukkende er et forslag til finansloven, som nemt kan nå at ændres. Regeringen skal ud og finde et flertal for finansloven, hvor det med størst sandsynlighed bliver Dansk Folkeparti som vil stemme for finansloven.

På nuværende tidspunkt er Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen ikke enig i kulturministerens kulturudspil. Alex Ahrendtsen udtalte til en anden debat før Mette Bock hos Clement, at han fortsat gerne ville afskaffe to procents-besparelserne, og at han ikke var enig i den fordeling af de 400 millioner kroner, som kulturministeren havde foreslået. 

Musikundervisning til debat

Musikundervisningen skal ud til alle børn, hvis det står til kommunalpolitikere. Men der er lang vej fra visioner til de konkrete muligheder for samarbejde. (Foto Karen Bendix)

Musikundervisningen på musik- og kulturskolerne og samarbejdet med folkeskolerne blev også debatteret på Kulturmødet Mors. De politiske visioner om at kulturskolerne skal indgå i kommunernes strategi og i højere grad udføre holdundervisning, klasserumsledelse og socialt arbejde m.m. kræver bedre samarbejder og åbenhed fra folkeskoler og de andre af kommunernes institutioner, der arbejder med børn og unge. 

Kompetenceløft

Hvis musikundervisere på musikskolerne fortsat skal være relevante spillere i kommunernes visioner om at få musik ud til alle, kræver det, at de øger deres pædagogiske kompetencer. Der kommer fremover mere holdundervisning på musikskolerne, mere klasserumsledelse og kompagnonundervisning på folkeskolerne. Og de kompetencer har mange af de musikere, der er uddannet på konservatorierne, ikke fået med fra uddannelsen. Så efter- og videreuddannelser er vigtig for musikerne på musikskolerne. Men hvor, hvordan og fra hvilken kasse pengene til uddannelse og efteruddannelse skal komme fra står uvist, og blev ikke uddybet under debatterne på Kulturmødet Mors.

Ny musikhandlingsplan på vej

Kulturminister Mette Bock var moderator på idémøde til den kommende musikhandlingsplan. Hun fik besøg af bl.a. Mogens Jensen (S), Rasmus Rex, forsker i streaming og Niels Moesumgaard, formand for DPA og Koda. (foto Karen Bendix)

Den nuværende musikhandlingsplan rinder ud ved årets udgang. Kulturministeren var derfor moderator på et idémøde på Kulturmødet Mors, om vigtige emner i en kommende musikstrategi. I panelet var bl.a. formand for Statens Kunstfond Michael Bojesen, formand fra Koda Niels Mosumgaard og musikforsker Rasmus Rex, der pegede på at styrke musikeksporten, musikskolernes rolle i talentudviklingen og transport og honorarstøtten.

Der kom også konkrete forslag til at kigge nærmere på musikformidlingen af dansk musik på de medier, hvor de unge er, så streamingen ikke kun bliver styret af store udenlandske aktører. 

Musik- og kulturskolernes rolle var igen et centralt emne til den nye musikhandlingsplan, og konkrete forslag om, hvordan man kan lade sig inspirere af andre lande – fx Sverige - i forhold til samspil både mellem musikelever og mellem skole-musikskolesamarbejde, var på bordet.

Dansk Musiker Forbund og de øvrige musikorganisationer og aktører mødes d. 4. september med kulturminister Mette Bock, og diskuterer indhold til musikhandlingsplanen.