• A +
  • A -
  • print

Kunst og kultur i valgprogrammet

17.01.2019 af Karen Bendix DMF

Har kunst og kultur en chance for at trænge igennem i forårets valgkamp? Det blev debatteret med politikere i Dansk Kunstnerråd.

Dansk Kunstnerråd havde debatmøde om kultur og kunst i valgkampen med Søren Søndergaard (Ø), Nikolaj Bøgh (K) fra Frederiksberg Kommune, Bertel Haarder (V) og Mogens Jensen (S). (foto Karen Bendix)

Kunst og kultur bliver brugt som aldrig før. Alligevel viser nogle undersøgelser, at det ikke er noget danskerne prioriterer særlig højt i en valgkamp forhold til andre emner som klima, velfærd, sundhed, uddannelsesområdet. Og det skal der gøres noget ved op til valget.

Det mener i hvert fald Dansk Kunstnerråd, der med valget i sigte i løbet af foråret, inviterede til debatmøde om at tale kulturen og kunstens op frem mod valget. Kulturordførerne Bertel Haarder (V), Mogens Jensen (S), Søren Søndergaard (Ø) og kommunalpolitiker Nicolaj Bøgh (C) fra Frederiksberg Kommune kom med deres forslag til, hvordan kultur- og kunstorganisationerne kan arbejde på at give kunsten og kulturen en stemme i valgkampen.

Mødet var et oplæg til et større arrangement på Arbejdermuseet i København d. 12. marts, hvor politikerne vil komme med deres visioner for en kulturpolitik og debattere med både kunstnere, organisationer og borgere.

”Nedadbøjede mundvige taler ikke kulturen op”

Både kunsten og kulturen kom på banen på mødet, selv om det ofte er svært i den debatform, at skelne om det er kunst eller kultur, der tales om. Politikere skal derfor være mere klar i sproget om, hvad de taler om, da definitionen bliver for vag i en valgkamp, mente bl.a. Nikolaj Bøgh (C) fra Frederiskberg.

Kulturen er den brede ånd, der ligger som et grundlag for en befolkning og udvikles gennem vores handlinger. Derfor er kulturen også central inden for alle sektorer. Spørgsmålet er derfor, hvordan man får kulturen til at spille ind på de øvrige politiske områder og sektorer, forklarede Bertel Haarder, der ser kulturen som en åndelig udvikling.

Hans kæphest var også, at vil man tale kulturen op i en valgkamp, skal man fortælle om succeserne og tage udgangspunkt i det, der går godt. Som han sagde: ”Nedadbøjede mundvige taler ikke kulturen op.”

Et udvidet public servicebegreb

Kunsten og specifikt elitekunsten slog Søren Søndergaard fra Enhedslisten et slag for. Han mener, at Staten har et ansvar for at opretholde den elitære kunst, da det er den, der udvikler os, selv om vi ikke umiddelbart forstår den. Han mener fx, at kunstværkers opstilning i det offentlige rum ikke skal til folkeafstemning, men at man har kunstkendere til at tage stilling til det i Statens Kunstfond. Han vil gerne udvide public service-begrebet, forstående som at Staten har et ansvar for, at vi som borgere udvikler os åndeligt. Og her har kunsten en berettigelse.

”Hvis kunstnere nedlagde arbejdet for en dag, og trak stikket til deres digitale værker, så befolkningen ikke kunne få kunst, ville de forstå, hvad kunsten betyder for os,” foreslog Søren Søndergaard.

Et af de vigtigste emner Søren Søndergaard ville tage med, er betydningen af de store internetgiganter herredømme over rettighedshavernes digitale kunstneriske indhold.

Kulturen mellem valgkampene

Mogens Jensen (S) efterlyste mere forskning om, hvad kunst og kultur gør for os borgere, da det ville kunne synliggøre behovet for kunsten i dagligdagen, og hvorfor det er vigtigt. Han efterspørger et kulturens analyseinstitut, da der ofte mangler tal og statistikker ift. kunst- og kulturforbrug m.m. Derudover mente han ikke, at kulturen er et emne, der vil gå sin gang i en valgkamp, da de øvrige emner som klima, velfærd, sundhed og uddannelse vil fylde det hele og tage dagsordenen. Men at kampen for kulturen skal ligge mellem valgkampene.