• A +
  • A -
  • print

Landsdelsorkestrene må gå nye veje.

21.09.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Musikerne i de fem landsdelsorkestre har gang i musikken. Orkestrene byder på musikalske oplevelser som aldrig før. Alligevel lægger arbejdsgiverside op til nye tider.

DMF er i tæt dialog med orkestrenes tillidsfolk og orkestercheferne om løsningsforslag på nedskæringer (på billedet: Copenhagen Phil, foto: Nikolaj Lund)

Det gør de i et indlæg med overskriften " Landsdelsorkestrene må gå nye veje", som Mette Klingsten, talsmand for arbejdsgiverside (formand i Landsdelsorkesterforeningen), har begået på Altinget Kultur. Her skriver hun bl.a.: 

”Med en udsigt til færre statstilskud må landsdelsorkestrene indstille sig på et væsentligt forandret orkesterlandskab inden for de næste fem år”. Og hun fortsætter herefter med at skrive, at ”De største besparelser vil kun kunne hentes i en forandring af musikernes kollektive overenskomster.”

Dansk Musiker Forbund er fuldstændig uenig i, at der kan indhentes besparelser ved at forringe musikernes ansættelsesvilkår. Vi finder musikernes ansættelsesform som værende en del af forudsætningen for succes i det danske musikliv. Lokalt og nationalt. 

Omvendt er Dansk Musiker Forbund sådan set ikke uenige i, at de statslige besparelser mildest talt er en kæmpe udfordring, der formentlig vil medføre og gennemtvinge ændringer i orkesterlandskabet i fremtiden. 

Dansk Musiker Forbund er lige nu i tæt dialog med orkestrenes tillidsfolk, men også med orkestercheferne om mulige løsningsforslag på den udfordring, at det lige nu ser ud til, at orkestrenes økonomi formindskes med ca. 2 % årligt de næste 4 år. 

Da der er mange bolde i luften mener Dansk Musiker Forbund, at dialogen om de mulige løsningsforslag skal foregå i forhandlingslokalet og ikke i pressen.

Forbundets formand, Anders Laursen udtaler:

”Dansk Musiker Forbund er altid klar med konstruktive løsningsforslag og til at indgå i en fordomsfri dialog – en dialog der dog forudsætter, at alle parter lytter til hinanden. Og en vigtig del af forståelsen er den virkelighed, som orkestrene er en del af. De er er nemlig i forskelligt omfang en del af hele landets, landsdelenes, regionernes og lokalområdernes musikliv. Her spiller de en central rolle indenfor selvfølgelig koncertvirksomhed, men også undervisning, samarbejde med foreningsliv og meget mere,” siger Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, der understreger, at det set i et samlet nationalt kulturpolitisk perspektiv virker uforståeligt, at man vil amputere eller begrænse, at musik findes i alle dele af landet, at man vil skære i kulturudbuddene i mange dele af landets yderkanter". 

LÆS MERE: Debatindlægget fra Mette Klingsten, formand for Landsdelsorkesterforeningen (LOF):

www.altinget.dk/kultur/artikel/lof-landsdelsorkestre-maa-gaa-nye-veje

LÆS OGSÅ: Vil regeringen klassisk musik? – DMF’s svar på Bertel Haarders varslede orkesterbesparelser.


Om Landsdelsorkesterforeningen (LOF)

Landsdelsorkestrene i Danmark er repræsenteret i LOF som følger: De fem orkestrene er repræsenteret af de til enhver tid værende bestyrelsesformænd for de selvejende institutioner (Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester). Aarhus Symfoniorkester repræsenteres af rådmanden for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune. Odense Symfoniorkester repræsenteres rådmanden for By og kulturforvaltningen i Odense Kommune eller et bemyndiget medlem af kulturudvalget i kommunen.