• A +
  • A -
  • print

LMF: Musikken er folkets stemme

05.04.2017 af Anine Fuglesang DMF

Kulturen er med til at definere vores identitet og Danmark som nation. Sådan lyder det i et brev fra Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd (LMF) i et brev til Kulturminister Mette Bock.

(Foto: Anne Mie Dreves)

Kulturminister Mette Bocks tanker angående fremtidens orkesterlandskab i hele Danmark blev drøftet, da Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd (LMF) holdt deres årsmøde. Musikerne har valgt at skrive følgende til Danmarks Kulturminister.  

Kære Mette Bock,  

Danmarks kulturelle landskab er under konstant forandring. Netop derfor er det vigtigt at huske, at kulturen er central for vores opfattelse af os selv og central for vores åndelige DNA. Sagt på en anden måde: Musikken er en uundværlig del af det danske kulturliv, og kulturen er med til at definere vores identitet og Danmark som nation. Sådan oplever vi det som musikere i mange sammenhænge, når vi er ude at optræde og giver koncerter. Store ord i en indledning, men i vores optik vigtige at huske i en tid, hvor politikerne kun pletvis bakker op om kulturpolitikken.

Det gælder også for udbuddet af orkestermusik i Danmark, som efter vores vurdering bestemt ikke styrkes ved at nedlægge et orkester. Tværtimod er orkesterlandskabet i Danmark beriget med en række orkestre, der alle gør det godt, og som i virkeligheden fortjener et økonomisk løft i stedet for at skulle kæmpe for livet konstant.

Hvert enkelt landsdelsorkester, der jo fungerer i samarbejde med hele Danmark eller sin landsdel/region/kommune eller by, har gennem årene konsolideret sig som en solid del af den brede danske musikkultur. Og dermed bidraget til det lokale og nationale musikmiljø – herunder blandt andet musikskoler, MGK, konservatorierne og det lokale erhvervsliv. Eller sagt på en anden måde; som den unikke mulighed for at opleve orkestermusik for fuld udblæsning.

Derfor anbefaler vi at bevare det nuværende orkesterlandskab. Et orkesterlandskab, som med sit høje internationale niveau og mangfoldighed beriger det nationale og internationale musikliv og sikrer danske borgeres adgang til den symfoniske musik.

Der er ingen tvivl om, at musikken præger vores hverdag på det bevidste eller ubevidste plan. Musikken er folkets stemme – og den realiseres til hverdag af højt kompetente musikere i alle genrer. Det skal den have lov til at blive ved med.

Lad musikken spille til glæde for danskerne.

Bak op om musikpolitikken, der sætter alle dele af landet i fokus.

Hilsen fra alle musikere i LMF – musikerne i Danmarks fem landsdelsorkestre.