• A +
  • A -
  • print

LMS forringer musikernes vilkår

12.10.2018 af Jesper Hvolby Christensen DMF

Forhandlingerne om ny overenskomst mellem Levende Musik i Skolen (LMS), musikere og Dansk Musiker Forbund er gået i stå efter LMS ensidigt har udmeldt forringelser i løn og ansættelsesvilkår. DMF afholder musikermøder om sagen.

Dansk Musiker Forbund indkalder alle interesserede musikere til møder, efter forhandlingerne mellem Levende Musik i Skolen, Dansk Musiker Forbund og musikerne er gået i stå. (Foto: Christian Brandt)

Dansk Musiker Forbund har sammen med musikerne og Levende Musik i Skolen (LMS) gennem de seneste måneder forhandlet om en ny overenskomst. Gennem forhandlings- og arbejdsgruppemøder i både København og Aarhus har parterne arbejdet for at opnå bedst mulige resultater inden for de rammer LMS har fået. Derfor kommer det som en overraskelse, at LMS ensidigt har besluttet at fastsætte de nye løn- og ansættelsesvilkår, fortæller chefjurist Jesper Hvolby Christensen:

"Dansk Musiker Forbund finder det helt uacceptabelt, at LMS ensidigt har besluttet at fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene for musikere med virkning fra juli 2019. Der er tale om voldsomme og meget store forringelser, selvom LMS ikke nævner et ord om forringelser. Det er Dansk Musiker Forbund og de deltagende musikernes opfattelse, at vi er gået rigtig langt for at imødekomme kravene fra LMS. Senest fremsendte vi f.eks. et skriftligt forslag til LMS i sidste uge. Dette blev afvist af LMS, hvorefter LMS på et bestyrelsesmøde besluttede ensidigt at fastsætte musikernes løn- og ansættelsesvilkår. Disse løn- og ansættelsesvilkår er derfor nu lagt ud på LMS hjemmeside og efter en gennemgang af vilkårene må det konstateres, at vi er meget uenige i de voldsomme forringelser, men at vi fortsat ønsker at forhandle en aftale med LMS."

Konkrete forringelser

Honorarmæssigt er der tale om forringelser på op til 47 % i forhold til det nuværende niveau i overenskomsten. Det er derfor ikke korrekt, når LMS giver udtryk for "justeringer" i de ensidigt fastsatte vilkår, som de mener skal være gældende fra juli 2019. Sammenligningen med de offentlige ansatte er heller ikke korrekt, idet man i det offentlige bl.a. forhandler økonomiske forbedringer og ikke forringelser. Endvidere skal musikerne fremover selv betale for overnatning, idet LMS skriver, at de vil betale statens takster for døgndiæt på kr. 712 pr. person pr. nat. Hertil skal bemærkes, at det reelt set hedder en diæt for mad på 498 kr. og en logigodtgørelse på 214 kr. der tilsammen udgør de 712 kr. 

Konkret betyder det, at LMS giver 214 kr. til overnatning, hvorfor musikerne i praksis fremover selv skal betale for overnatning. Ligeledes med betaling af transport må det konstateres, at LMS i praksis pålægger musikerne ekstra udgifter hertil, da den lave sats ikke er et udtryk for omkostningerne, og at satsen på de 1,92 kr./km kun kan udbetales til én person, der oveni købet skal være ejer af bilen.

Ny rammeaftale påvirker forhandlingerne

Som årsag til forringelserne henviser LMS til kravene i deres egen rammeaftale med Statens Kunstfond om at komme ud til flere elever, og at den nuværende overenskomst ikke skulle være tidssvarende. Dansk Musiker Forbund er ikke enig i, at musikerne skal betale for LMS's nye rammeaftale med Statens Kunstfond med forringelser i løn- og ansættelsesvilkårene. Dansk Musiker Forbund mener i øvrigt, at den nuværende overenskomst er fuldt ud tidssvarende, idet belastningerne er forskellige i forhold til antallet af musikere i grupperne samt, at musikerne fortsat har behov for, at LMS betaler overnatning og transport. 

Møder om situationen med musikerne

Dansk Musiker Forbund indkalder derfor alle interesserede musikere til møder torsdag den 25. oktober 2018, kl. 10.00-12.30 hos Dansk Musiker Forbund, Sankt Hans Torv 26, 2200 København og torsdag den 1/11 2018, kl. 10.00-12.30 hos Dansk Musiker Forbunds kontor Aarhus, Vestergade 19, 8000 Aarhus C. 

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder