• A +
  • A -
  • print

Lockout rammer DMF-medlemmer

21.03.2018 af Nanna Klingsholm DMF, OK18

Den omfattende strejke og lockout kan ramme musikere og musikundervisere i april, hvis der ikke findes et forlig, og vil ramme en stor del af Dansk Musiker Forbunds medlemmer.

Dansk Musiker Forbund holder i disse dage medlemsmøder for de lockout-ramte rundt omkring i landet.

Strejke- og lockoutvarslerne er rykket tættere på. Og kommer der ikke et forlig mellem parterne bliver begge dele en realitet i april.  

Strejke og lockout

Som tidligere oplyst er musikskolelærerne i Aarhus og Odense kommuner, samt en række musikere fra Odense og Aarhus Symfoniorkestre udtaget til strejke. Denne strejke kan tidligst træde i kraft onsdag den 4. april 2018.

Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Regionerne har efterfølgende varslet en omfattende lockout, der vil træde i kraft tidligst den 10. april.  

Forligskvinden, Mette Christensen, har dog mulighed for at udsætte konflikten både fra den 4. april og den 10. april i 2 x 14 dage.  

Lockout rammer Dansk Musiker Forbunds medlemmer hårdt. Således bliver alle vores kommunalt ansatte musikskolelærere i hele landet samt repetitørerne på Det Kongelige Teater og musikerne i Det Kongelige Kapel, Aarhus Symfoniorkester og Odense Symfoniorkester ramt af lockouten, hvis ikke der findes en løsning i forligsinstitutionen.

Det betyder, at ca. 1500 af Dansk Musiker Forbunds medlemmer er ramt af konflikten. Det er mange medlemmer.

Medlemsmøder for lockout-ramte

Dansk Musiker Forbund holder i disse dage medlemsmøder for de lockout-ramte rundt omkring i landet. Alle berørte medlemmer er inviteret ved direkte mail. Vi har allerede holdt møder i Aarhus, Hillerød, København og Aalborg. Herudover holder vi møder i Esbjerg, Roskilde og Odense.  

Gå på arbejde som normalt

Indtil videre skal medlemmerne gå på arbejde som normalt. Dansk Musiker Forbund håber naturligvis på, at der indgås et forlig inden konfliktens ikrafttræden, men hvis det ikke sker, er man ved ikrafttrædelse af en konflikt frigjort fra sine arbejdsforpligtelser, og man skal ikke møde på arbejde.  

Forskellig understøttelse

Hvorfor kan understøttelse være forskellig ved varsling af strejke og lockout? Den danske model bygger på, at arbejdsgiver og arbejdstager forhandler overenskomster, og hvis parterne ikke kan blive enige om en aftale, kan der lovligt strejkes eller lockoutes. Når der strejkes eller lockoutes på en produktionsvirksomhed, taber arbejdsgiver indtægter på den manglende produktion, og arbejdstagerne mister deres indtægt.  

Når de offentlige arbejdsgivere lockouter, sparer de - modsat forholdene på det private arbejdsmarked – penge. Samtidig modtager staten fortsat skat af en given strejkeunderstøttelse. De offentlige arbejdsgivere kan således spekulere i at tømme fagforeningernes strejkekasser, mens de samtidig har skattemæssige indtægter.  

Formålet med en lånemodel kombineret med kontingentnedsættelse er, at organisationernes strejkekasser kan holde længere under en konflikt. Medlemmerne skal kun genopfylde det mindre træk på strejkekassen, og arbejdsgiver får ingen indtægter under konflikten.  

Konfliktstøtte

Uanset at Dansk Musiker Forbund tror og håber på at en evt. konflikt vil være kortvarigt, er vi nødt til - ved udmelding om konfliktstøtte - at tage udgangspunkt i at en evt. konflikt kan være langvarig.  

Medlemmer der er udtaget til strejke den 4. april 2018 (ca. 100 medlemmer):

Som tidligere udmeldt vil konfliktgodtgørelsen – såfremt man er fuldtidsansat - udgøre kr. 1.500 pr. arbejdsdag svarende til maksimalt 32.500 kr. pr. måned. Beløbet vil blive forholdsmæssigt nedsat efter ens ansættelsesgrad.
Man kan ikke få støtte til mere end en fuldtidsstilling. 
Beløbet er skattepligtigt.   

Vær opmærksom på, at strejken (og dermed konfliktgodtgørelsen) ophører, når lockout træder i kraft.  

Medlemmer der er udtaget til lockout den 10. april 2018 (ca. 1500 medlemmer)

Som nævnt vælger man ofte en anden model end udbetaling af konfliktgodtgørelse ved en lockout (f.eks. en lånemodel). Dette sker for, at arbejdsgiver ikke skal afgøre, hvor længe fællesskabet skal kunne 'holde' under en konflikt. I 2013 varede lockouten af lærerne i næsten 30 dage, mens sygeplejerskernes konflikt i 2008 varede i 60 dage.  

Udgangspunktet for lockoutramte medlemmer er, at de vil få mulighed for at optage lån kombineret med en kontingentnedsættelse til hovedforbundet. Dansk Musiker Forbund arbejder i øjeblikket på forskellige lånemodeller. De ramte musikere og musikskolelærere vil modtage en mail herom.  

Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse vurderer situationen løbende. Du kan derfor forvente, at konfliktstøtten tilpasses konfliktens omfang og løbetid sammenholdt med forbundets økonomiske muligheder.  

De lockout-ramte musikere i Det Kongelige Kapel og repetitører på Det Kongelige Teater er ansat i staten, og de vil derfor være omfattet af CO10´s kollektive konfliktstøtteordning.  

Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Jesper Christensen (jc@dmf.dk) Dorte Bang (db@dmf.dk) eller Lene Hansen (lh@dmf.dk).    

Dansk Musiker Forbund holder dig løbende holde orienteret på vores hjemmeside og Facebook og også ved direkte mail til de berørte medlemmer.

Husk derfor at tjekke at dine oplysninger er korrekt angivet på Mit DMF:   

Følg også formanden på hans twitter-profil: @formandDMF

På vores www.dmf.dk har vi samlet information om konflikten OK18 

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder