• A +
  • A -
  • print

Mens vi venter på kulturministeren

13.06.2019 af Anders Laursen DMF

"Mit store ønske til den nye kulturminister er, at vedkommende vil løfte musikken." Sådan lyder det fra Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen.

Med en måske kommende statsminister, der ønsker at være børnenes statsminister, er der måske nye toner på vej for børns musikalske opdragelse. Det håber formand for Dansk Musiker Forbund, Anders Laursen. (Arkivfoto)

Få dage før valget skrev jeg et åbent brev til den kommende kulturminister i Kulturmonitor. Brevet udtrykte et ønske om en ny kulturminister, som, jeg håber, vil være minister på kulturens vegne. Med det flertal, som tegner sig her efter valget, må chancerne for at få sådan en kulturminister være store.

Det betyder også, at vi nu i højere grad kan begynde at ønske og håbe på en anderledes kulturpolitik, særligt på musikkens område. Først og fremmest har vi brug for en mere positiv politik, når det gælder freelancere musikere. Vi har i det hele taget brug for en mere positiv tilgang til freelancere.

Nye toner for børnene

Vi har fået et nyt flertal i Folketinget, som i allerhøjeste grad vil omfatte børnene. Hertil en måske kommende statsminister, som har udtrykt, at hun vil være børnenes statsminister. Her ønsker vi i Dansk Musiker Forbund, at musikken kan tænkes ind i denne ligning.

Siden folkeskolereformen i 2014 har der været et krav om, at folkeskolen og musikskolen i højere grad skal samarbejde om at introducere musik i børns og unges liv i endnu højere grad. Et samarbejde, som fortsat har et stort udviklingspotentiale. Her vil det være ideelt, at en ny regering og statsminister indtænker, hvordan en ny kulturminister og en ny uddannelsesminister kan videreføre og videreudvikle dette samarbejde. Dansk Musiker Forbund stiller sig gerne klar til at hjælpe med ideer og i selve processen.

Musikken skal sættes fri

Slutteligt ønsker jeg, at den nye kulturminister vil løfte musikken. Ikke bare økonomisk, men også i takt og tale. Musikken skal igen sættes fri og levere på sine egne præmisser, og ikke efter, hvordan de politiske vinde blæser. I stedet for at diktere musikken, skal en ny kulturminister tale musikken op, argumentere for dens værdi og udbrede den i endnu højere grad i befolkningen. Dette vil forhåbentlig blive lettere, når det annoncerede stop af omprioriteringsbidraget på kulturområdet bliver en realitet. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at den nye regering husker dette løfte.

Der er mange opgaver at gå i gang med for den nye kulturminister, og vi ved endnu ikke, hvordan en ny regering kommer til at se ud, eller hvem den kommende kulturminister bliver. Men for første gang i længere tid har jeg et håb om, at det bliver en regering, som vil tale musikkens, kulturens og kunstens sag.