• A +
  • A -
  • print

Mistænkeliggørelsen er det værste

21.01.2019 af Karen Bendix DMF

Tinnitus og voldsomme rygproblemer fik Bente Benjaminsen ud i sygemelding og siden fleksjob.

Det kræver gode rådgivere og støtter omkring sig sig, hvis man er i den uheldige situation, at skulle igennem sygedagpenge og flexjob-systemet, oplever musikunderviser Bente Benjaminsen, der har oplevet systemet indefra.

Musiker og musikunderviser Bente Benjaminsens tur gennem det offentlige sygedomssystem begyndte med rygproblemer. I fire år måtte hun gå til og fra sit arbejde som blokfløjte- og klaverunderviser på Aalborg Kulturskole, før hun fik konstateret den kroniske sygdom Spinal Stenose, som er et sammenfald i ryggen. Hun og hendes arbejdsplads klarede de mange sygemeldinger uden kommunens indblanding, og Bente fik nedsat tid med 80 procent arbejde på musikskolen.  

Tinnitussen kom som lyn fra en klar himmel 

Men så kom tinnitussen.

”Jeg var på arbejde, da jeg pludselig fik denne susende lyd for ørene, som at stå ved siden af en emhætte, der kører for fuldt tryk. Og det blev bare ved,” fortæller Bente, der til sidst ikke kunne undervise mere pga. tinnitus, og måtte sygemeldes gennem kommunen.

”Tinnitus er en af de usynlige invaliderende sygdomme, som stadig ikke bliver anerkendt som årsag til at komme på sygedagpenge eller komme i fleksjob. Men det er meget alvorligt, når man har det, og det bliver bare værre af den stress, man oplever, når man skal igennem det kommunale system med sygedagpenge, praktikforløb og rehabiliteringsmøder, før man kan være heldig at få godkendt et fleksjob,” fortæller Bente Benjaminsen.  

Tinnitus er ikke invaliderende nok

”Det at komme ind i sådan et system, hvor man konstant bliver tjekket og mistænkeliggjort er virkelig hårdt. Selv om jeg havde lægeerklæringer på tinnitus, udtalelser fra Musikerklinikken i Odense, egen læge og Hørecentret i Aalborg er tinnitus stadig ikke noget, man kender til i det kommunale system. Og det bliver ikke anerkendt som en invaliderende sygdom, hvilket er et stort problem for musikere,” fortæller Bente Benjaminsen, der heldigvis fik rigtig meget faglig støtte fra Dorte Bang juridisk konsulent i DMF og Hanne Elkjær, formand i DMF Aalborg, samt Maj Lunhardt Jensen, socialrådgiver i FTF med speciale i sygemeldingssager, som DMF havde hyret ind.  

Kompetencetab i praktikforløb

Målet for kommunen er at få så mange sygdomsramte tilbage på arbejdet hurtigst muligt, og så er de egentlig ligeglade med, hvilken type arbejde man havner i, oplevede Bente Benjaminsen i sit forløb. Hun kom først i praktik på Aalborg Kulturskole – hvilket var alt for hårdt i det antal timer hun skulle være der i praktik pga. tinnitussen. Siden kom hun i en brudekjolebutik, hvilket hendes ryg ikke kunne klare.

”Kommunen vil gerne have, at også de syge borgere er selvforsørgende. Derfor bliver man sat ud i jobprøvning alle mulige forskellige arbejdsprøvning, langt væk fra ens arbejdsområde. Der sker et enormt kompetencetab, når en som jeg, der har arbejdet på musikområdet i mange år, pludselig skal stå og sælge brudekjoler, fordi der er en praktikplads der.”  

Tinnitussen tog til

Under forløbet tog tinnitussen til.

”Det at skulle igennem en sygemelding, praktikforløb, møder med kommune, læger, jobkonsulenter, ergoterapeuter, sagsbehandlere og alle mulige andre gør forløbet virkelig hårdt, når man er syg. At man ovenikøbet bliver mistænkeliggjort og skal igennem kommunens psykologer og læger gør forløbet virkelig stressende, hvilket min tinnitus blev påvirket af. Så den blev bare værre i sygdomsforløbet,” fortæller Bente Benjaminsen, der undervejs blev opsagt fra sin stilling på Aalborg Kulturskole, med mulighed for at begynde i skånejob, hvis det blev muligt.    

Afgørelsens time

Efter de to praktikforløb skulle Bente Benjaminsen til et rehabiliteringsmøde med et team på 10-12 eksperter. Hendes sagsbehandler fra FTF tog med, hvilket var en kæmpe støtte for Bente:

”Rehabiliteringsmødet er ligesom at være til eksamen. Det er her, de skal afgøre, om man får tildelt fleksjob, eller skal igennem flere arbejdsprøvninger. Når man har fremlagt sin sag, lægeerklæringer, praktikforløb og andet dokumentation sammen med panelet, går man uden for døren og venter på svar. Jeg fik tildelt fleksjob i 10-12 timer ugentligt. Det betyder, jeg kan fortsætte på Aalborg Kulturskole, som har bakket mig op hele vejen. Vi har planlagt det, så jeg har tre timer ad gangen tre gange ugentlig plus forberedelse med en dag mellem hver undervisning. Det passer rigtig godt til at jeg kan klare det.”  

Tinnitus har ændret mit liv

Tinnitus skal godkendes som en invaliderende sygdom, mener Bente Benjaminsen, der ved, hvad sygdommen koster for livskvaliteten.

”Tinnitussen er årsag til, at jeg har ændret adfærd. Hvor jeg tidligere har være udadvendt og elsket fest og farver, har tinnitussen lukket ned for den side. For mange mennesker og for meget lyd gør hele mit system stresset, hvilket forværrer tinnitussen. Så mit sociale liv er fuldstændig ændret, og jeg lider af kronisk træthed, fordi min tinnitus tapper mig for energi. Derfor er det også vigtigt – specielt for musikere - at kommunerne bliver orienteret om, hvad tinnitus er for en sygdom, og hvor alvorlig den er, så vi ikke mistænkeliggøres, når den faktisk kan gøre os uarbejdsdygtige.”  

Psykisk støtte og faglig rådgivning

Bente Benjaminsen har det meget bedre i dag, hvor hun er kommet igennem hele forløbet, har fået tålelige arbejdsvilkår og et fleksjob inden for sit fag.

”Jeg tror kun, jeg har fået fleksjob, fordi jeg både har tinnitus og problemer med ryggen, og er over 60 år. Havde jeg været yngre, ville jeg have været en større udgift for kommunen, og derfor tror jeg ikke, de ville have tilkendt fleksjob,” fortæller Bente Benjaminsen, der oplevede en kæmpe hjælp både fra DMF og FTF.

”Den eneste grund til jeg ikke gik ned psykisk i dette forløb var, at jeg fik enormt meget opbakning og faglig støtte fra både Dorte Bang og Hanne Elkjær i Dansk Musiker Forbund og fra sagsbehandleren i FTF. Der er et stort behov for både faglig støtte og psykisk opbakning i sådan et forløb. Det fik jeg af dem, og det er jeg dybt taknemmelig for.”