• A +
  • A -
  • print

Musikbranchen i nyt fælles fodslag med SKAT

29.03.2016 af Birgitte Theresia Henriksen

Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Deloitte har samarbejdet med SKAT – og skabt klarhed om regler for musikhonorarer.

Den danske livemusikbranche har været præget af stor usikkerhed, når det gælder indberetning og momsmæssig håndtering af musikerhonorarer. En ny vejledning udarbejdet af den samlede branche skal én gang for alle komme problemet til livs.

Kunstnerne og deres organisationer ser frem til en lettere og mere korrekt indberetning for liveoptræden, lyder det fra Dansk Musiker Forbund:

"Vi har haft flere sager om manglende eller forkerte indberetninger af kunstnerhonorarer for liveoptræden, som kan resultere i, at kunstnerne ikke kan opgøre korrekte indtægter og det kan give problemer i forhold til skat eller fx dagpenge. Vi er glade for den nye, fælles vejledning med ”how-to-do”-instruktion, og for at vi kan udvikle løsninger på tværs af branchen,” siger Trine Budtz, chefjurist i Dansk Musiker Forbund. 

Hos Dansk Live er sekretariatschef Jakob Brixvold glad for, at det lykkedes at samle alle aktørerne om bordet:

"Vi har oplevet meget forvirring om den korrekte måde at skatteindberette kunstnerhonorarer på, fra såvel musikbranche som myndigheder. I de fleste tilfælde har festivalerne og spillestederne haft den formelle forpligtelse til at indberette, men har i praksis ikke altid kunnet opfylde den, fordi den nødvendige information ikke var til deres rådighed. Derfor er det glædeligt, at det er lykkedes at finde et nyt fælles fodslag, så både arrangører, bookingbureauer, musikerorganisationer og SKAT fremover er enige om, hvordan reglerne skal håndteres i praksis," siger han.

"Livemusik er særligt kompliceret, når det gælder skat og moms, eftersom de fleste musikere og artister modtager vederlag som momsfrie honorarer. Samtidig driver mange musikere deres egne virksomheder, nogle endda fra udlandet, og endelig skal agenterne typisk også have deres del. Det skaber en masse forvirring, når der skal indberettes til SKAT," siger partner i Deloitte Morten Willemar, der har været med til at lave den nye vejledning.

Livemusikbranchen har siden 2009 samarbejdet om at udvikle kontraktlige rammeaftaler, der dækker optræden på festivaler, spillesteder og i kulturhuse.

LÆS MERE: Vejledning til indberetning af kunstneres honorar