• A +
 • A -
 • print

Musikere fra hele landet samlet til Repræsentantskabsmøde

13.06.2018 af Petrine Jørgensen DMF

9 ud af 16 rådgivende forslag blev vedtaget på årets Repræsentantskabsmøde og ligger nu klar til hovedbestyrelsens videre arbejde. Læs om forslagene her.

Stina Tølbøll Bekker og Daniel Engholt Carlsen er valgt til hovedbestyrelsen (Foto: Petrine Jørgensen)

Musikere fra forbundets afdelinger i hele landet mødtes to dage på kursuscenter Kobæk Strand. Alle genrer og aldersgrupper var flot repræsenteret, og der var ivrig deltagelse i fine og konstruktive debatter og gruppediskussioner.

Førstedagen bød på gruppearbejde over to temaer: Hvervning og fastholdelse af medlemmer og Samarbejdet mellem de store, mellemstore og mindre afdelinger i forbundet.

Anders Laursen afsluttede førstedagen med at kvittere for det gode arbejde:

Det har virkelig været et engageret samarbejde i dag, som jeg tror, at der kommer mange gode ting ud af. Folk har budt ind med mange gode ideer og inspiration. Hovedbestyrelsen vil nu indsamle alle forslagene og derefter arbejde videre med de vedtagne rådgivende forslag.

Øget fokus på bedre vilkår

Der var indsendt hele 16 rådgivende forslag til dette års repræsentantskabsmøde, hvor syv blev trukket og ni blev vedtaget.

De ni vedtagne forslag er følgende:

 1. At HB løbende vil arbejde for at hæve dialogen indbyrdes i forbundet blandt dets medlemmer, på tværs af genrer.
 2. At HB skal drøfte de aktuelle vilkår for musikskolelærere, som arbejder på aftenskoler, musikskoler, osv., hvor man ikke har overenskomster, med henblik på at undersøge om vilkårene kan forbedres.
 3. At HB skal drøfte hvorledes forbundet kan sikre medlemmerne tarifmæssig betaling gennem de mange nye platforme, såsom f.eks. Uncover og Gixter.
 4. At HB skal drøfte mulighederne for fortsat at sikre spillejobs for selskabsmusikere.
 5. At HB skal drøfte, hvordan lokalafdelingerne kan tiltrække flere, herunder især yngre medlemmer, til generalforsamlingerne.
 6. At HB skal drøfte muligheden for at justere ungdomskontingentet (U23), så de unge og studerende oplever en bedre dynamik mellem U23 og Uddannelseskontingentet (U).
 7. At HB skal arbejde for, at den nye hovedorganisation til at sætte yderligere fokus på de problemstillinger, som musikere med atypiske forhold skal forholde sig til.
 8. At HB opfordres til at engagere og opfordre afdelinger til at lave indlæg i det forum, som blev søsat ved kongressen.
 9. At HB drøfter de uhensigtsmæssigheder, der er ved indmeldelsesproceduren på DMF’s hjemmeside.

Repræsentantskabet opfordrede desuden medlemmer til at bruge DMFdebatforum til at udveksle holdninger eller ideer. 

Unge medlemmer til HB

Igen i år skulle der vælges et medlem samt en suppleant under 35 år til hovedbestyrelsen for en periode på to år. Stina Tølbøll Bekker fra DMF Odense genopstillede, og Daniel Toudal Johansen DMF Svendborg opstillede. Stina Tølbøll Bekker blev genvalgt.

Daniel Engholt Carlsen fra DMF København blev valgt som toårig suppleant for hovedbestyrelsen.

Begge ønskes til lykke med valget.

Waldeprisen

Den årlige Waldepris – også kaldet kollegernes pris, blev givet til en næsten mundlam Hanne Elkjær, formand i DMF Aalborg. Forbundsformand Anders Laursen lagde i sin motivering vægt på, at Hanne Elkjær fik tildelt prisen for sit mangeårige og utrættelige arbejde for musikerne og deres fagforening.

Hanne Elkjær sagde bl.a. i sin takketale:

Jeg har altid sagt til hovedbestyrelsen, at jeg aldrig ville have sådan en pris her. Det kunne de godt glemme. Men jeg er virkelig glad for prisen, taknemmelig og rørt. Der er masser af at arbejde med i DMF endnu, og jeg bliver her lige så længe, nogen vil have mig her.

Musik og godt humør

Som sædvanlig var der god musik, både før, under og efter middagen. Før og under middagen spillede Trio Tivoli: Per Hougaard/piano, Jan Rohard/violin og Søren Friis/cello, dejlig wiener- og dinnermusik.  Senere på aftenen var der ’jazz lounge’ med trioen: Christina Von Bülow/saxofon, Pelle Von Bülow/guitar og Daniel Franck/bass.