• A +
  • A -
  • print

Musikere savner samarbejde med teaterledelsen

12.11.2015 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Finanslovens besparelser har fået Det Kongelige Kapel til at lave forslag til, hvordan de kan levere mere musik for pengene. Men mangler dialog med ledelsen.

Det Kongelige Kapel efterlyser samarbejde med teaterledelsen om spareplaner (foto: Natascha Thiara Rydvald)

Omkring 50 millioner kroner. Så meget skal Det Kongelige Teater ifølge den nye finanslov spare over de næste fire år. I lyset af disse krav om besparelser har musikerne i Det Kongelige Kapel udarbejdet et forslag til, hvordan de kan øge produktivitet og aktivitet, så flere publikummer kan opleve orkestrets koncerter, og indtjeningen dermed øges.

LÆS OGSÅ: Finanslovsforslag er fatalt for dansk musikliv

Men ifølge formand for Det Kongelige Kapels forening Alexander Øllgaard, som spiller bratsch i orkestret, tårner frustrationerne sig op i orkestret på grund af manglende interesse hos ledelsen.

”Vi mener, at kagen – dvs. antallet af koncerter og forestillinger – kan gøres større, så orkestret kan tjene flere penge ind. Og i forslaget beskriver vi, hvordan dette kan lykkes. Men vi er forundrede over manglen på interesse over for vores ideer,” siger han og påpeger, at forslaget støder mod ledelsens nedskæringsmodeller, fordi det er en anden måde at få regnestykket til at gå op på.

Færre prøver og flere koncerter

Kapellets plan går ud på at skære i antallet af prøver i kendt repertoire og i stedet spille flere koncerter, og dermed tjene flere penge ind, end man gør nu. En effektivisering der kun kan lade sig gøre, hvis man ikke skærer i antallet af faste musikere.

”Det er dyrt at reducere antallet af faste musikere i orkestret, som er et sammenspillet hold. Vi har repertoirekendskab og netop derfor, kan vi minimere antallet af prøver og i stedet spille for publikum til glæde for dem og for teatrets indtjening,” understreger Alexander Øllgaard.

Han forklarer, at skrækscenariet afprøvet i andre operahuse uden succes er et orkester med en kraftigt reduceret stab af fastansatte musikere, som fyldes op med assistenter efter behov. Det skaber behov for flere prøver, gør orkestret sårbart over for sygdom og påvirker orkestrets identitet.

”Ud over at det kunstnerisk vil være en katastrofal beslutning, vrimler det ikke med musikere med repertoirekendskab inden for ballet og opera. En eventuel besparelse ved reduktion af Kapellet vil hurtigt blive ædt op af udgifter til flere prøver og til at flyve assistenter ind fra andre lande i tilfælde af pludseligt opstået sygdom,” fastslår Alexander Øllgaard.

Ledelse stævnet for tillidsbrud

Det Kongelige Teaters ledelse har ikke involveret samarbejdsudvalget (som blandt andet består af teatrets samlede gruppe af tillidsmænd) i hele planen om besparelser, og derfor har tillidsmændene i enighed stævnet teatret for tillidsbrud og indsendt en klage i Samarbejdsnævnet den 10. november.

DMF’s faglige rådgiver på området, Steen Jørgensen, bakker op om klagen under henvisning til at samarbejdsudvalget netop skal bruges i sådanne situationer på statslige arbejdspladser.

”At man fra ledelsens side ikke vil gå i dialog om den samlede plan om besparelser i samarbejdsudvalget er simpelthen uforståeligt,” siger han.

Dansk Musiker Forbund er i dialog med musikerne i Det Kongelige Kapel, og følger sagen tæt.


Om planen fra Det Kongelige Kapel

Kapellets bestyrelse har gennemgået indeværende sæsons opera-, ballet- og koncertproduktioner og har beregnet en reduktion i antallet af prøver, hvor det skønnes ikke at gå ud over den kunstneriske kvalitet. Disse opsparede fremmøder kan omsættes til andre publikumsrettede aktiviteter. Alt sammen for at generere en merindtægt i forhold til Kapellets aktiviteter.

Kapellet ønsker blandet andet at tage initiativ til:

  • Koncerter med wienerklassisk repertoire uden dirigent, julekoncerter, filmmusikkoncerter, børnekoncerter, syng-med-koncerter samt flere forestillinger med opera og ballet.
  • Øget turnévirksomhed rundt i landet.
  • Kapellets bestyrelse vurderer, at antallet af publikumsaktiviteter kan øges med 15 pct.
  • Planen er en del af Kapellets bidrag til Det Kongelige Teaters strategiske handlingsplan fra 2014. Der er fra ledelsesside ikke fulgt op på planen siden.

Det Kongelige Kapel er verdens ældste orkester – intet andet orkester har en så lang og traditionsrig historie, som går helt tilbage til 1448. Det anerkendte orkester har mangeartede aktiviteter i ind- og udland for opera og ballet og for børn og voksne.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder