• A +
 • A -
 • print

Musikskolelærere er ikke inviteret med i ny tænketank

04.03.2016 af Morten Fischer DMF

Ny tænketank skal kortlægge musikskolernes udfordringer, men i DMF undrer man sig over fraværet af musikskolelærere blandt tænketankens medlemmer.

Fremtidens musikskole skal klarlægges i en tænketank nedsat af kulturministeriet, men musikskolelærerne eller deres repræsentanter er ikke inviteret med. (Arkivfoto)

Er det bevidst, at musikskolelærerne ikke er repræsenteret i en tænketank om netop musikskolernes fremtid, undrer Anders Hvidberg-Hansen sig. Foruden selv at være musikskolelærer er han hovebestyrelsesmedlem og formand for musikundervisningsudvalget i Dansk Musiker Forbund.

Musikskolelærerne mangler

”Lige så glad jeg er for, at Bertel Haarder endelig følger op på tidligere kulturminister Marianne Jelveds ønske om en musikskoletænketank med et fornuftigt kommissorium og for, at der blandt medlemmerne er kompetente og fagligt relevante personer, lige så ærgerligt synes jeg det er, at der ikke er at finde én eneste repræsentant for de fagprofessionelle på området,” siger Hvidberg og fortsætter:

”Musikskolelærerne må i sagens natur ses som nøglepersoner i udviklingen af fremtidens musikskole. Det virker useriøst og inkonsekvent ikke at inddrage de faglige organisationer på området - eller sker det netop med fuldt overlæg?” spørger Hvidberg.

Dalende elevtal

Baggrunden for tænketanken er bl.a. et dalende elevtal, hvor kun omkring ti procent af danske børn kommer i musikskoler, samtidig med at folkeskolereformen har åbnet mulighed for i højere grad at nå ud til alle børn.

Ifølge kulturministerens kommissorium skal tænketanken formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Ud over dalende elevtal er det også kønsstereotyper i børn og unges instrumentvalg. Målet er bl.a. at gøre strukturen for musikskoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.Der er brug for handling ift. talentpleje og kønsbalance

Kulturminister Bertel Haarder udtalte i forbindelse med lanceringen forleden:

”Musikskolerne er en stor kulturpolitisk succes, men tiden er kommet til at tænke nyt om, hvordan musikskolerne kan komme ud til flere børn og sikre bredden, bl.a. ved at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejde med folkeskolen. Også når det gælder musikskolernes vigtige talentarbejde, herunder arbejdet med kønsbalance i rekrutteringen af talenter, er der brug for handling. Derfor nedsætter jeg en tænketank, som skal komme med nye ideer og visioner for både bredde og talent. For mig er bredde og elite hinandens forudsætninger – også på musikskolerne.”Er det den rigtige ekspertise, der er repræsenteret?

Anders Hvidberg-Hansen bakker også op om initiativet med at forbedre kønsbalancen: ”Jeg synes også det er godt, at tænketanken skal se på nye måder at rekruttere på i forhold til den kønsmæssige balance, men det er ikke rigtig afspejlet i den ekspertise der bringes ind i tænketanken, ligesom det kunne være forfriskende med et forskerperspektiv- gerne et internationalt,” foreslår Hvidberg.

Der er dog muligheder for at disse aspekter kan blive inddraget i arbejdet, da det fremgår af kommissoriet, at ”tænketanken kan inddrage forholdene i andre lande” og at ”tænketanken kan konsultere andre fagligt kompetente referencepersoner.”.

LÆS MERE: Læs kommissorium for Musikskoletænketanken


Tænketanken består af følgende ti medlemmer:


 • Formand for tænketanken: Direktør Søren Bojer Nielsen, Det Obelske Familiefond

 • Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium
• Martin Gade, vicerektor for Syddansk Musikkonservatorium, tidligere leder af Holstebro Musikskole

 • Inge Marstal, professor emerita ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

 • Asbjørn Keiding, sekretariatschef i LandsdelsOrkesterForeningen og medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik

 • Lena Schnack-Mertz, formand for DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere

 • Klaus Lynbech, formand for DAMUSA Danmarks Musikskolesammenslutning

 • Sofie Plenge, konsulent indenfor bl.a. musikskoleområdet, udpeget af Kommunernes Landsforening

 • Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, udpeget af Børne- Kulturchefforeningen

 • En repræsentant for musikskolernes elever, som udpeges efterfølgende