• A +
  • A -
  • print

Musikskoletænketanken: Et godt tidsbillede med mangler

06.09.2017 af Petrine Jørgensen DMF

Musikskoletænketanken er et positivt tidsbillede på musikskolernes nuværende status. Men der mangler større inddragelse i form af blandt andre musikskolelærere.

(Illustrationsfoto: Colourbox.dk)

DMF er dykket et trin dybere ned i musikskoletænketankens rapport. Det kan overordnet konkluderes, at rapporten giver et godt tidsbillede af, hvor musikskolerne står på nuværende tidspunkt. Dog kan det også observeres, at mange af rapportens anbefalinger er ting, som man netop er ved at implementere i undervisningen, og at resultaterne for disse tiltag først kommer til at vise sig over tid.

DMF hovedbestyrelsesmedlem Henrik Jansberg er først og fremmest særligt opmærksom på anbefalingen om opkvalificeringen af musiklærerne:

Det er positivt, at der opfordres til at lægge mere arbejde i opkvalificeringen af lærerne, men jeg vil opfordre til, at man begynder med at udnytte de kompetencer, som allerede er til stede i musikskolerne. Mange af lærerne er både udøvende musikere, komponister, kapelmestre, osv. De har erfaring med koncerter, lydoptagelse, komposition, improvisation, livelyd og film. For ikke at tale om formidlings- og it-kompetencer.

Større involvering af fagpersoner

I denne forbindelse kunne det have været interessant i højere grad at involvere fagspecifikke personer, såsom musiklærere, som medlemmer af musikskoletænketanken. Derudover kunne det også have været interessant, at tænketanken systematisk havde indsamlet viden om musiklærernes kompetencer før anbefalingerne om nye kompetencer til musikskolelærerne blev konkluderet som et af de 11 indsatsområder/anbefalinger.

Henrik Jansberg udtaler:

Det giver et ufærdigt billede at tale om, at musiklærerne skal have nye kompetencer, når der i rapporten ikke er kortlagt, hvilke kompetencer musikskolelærerne allerede besidder. Derudover kunne man samle flere kompetencer i nogle større stillinger, sådan at musikskolens lærere også kan bidrage til visionerne om musikskolen som en kulturinstitution, der dækker hele kommunen og kan facilitere de musikalske fællesskaber og den differentiering af undervisningen, som efterspørges i rapporten.

Modsatrettede visioner

DMF har desuden set nærmere på visionerne om større mangfoldighed og større talentudvikling i musikskolerne. Begge visioner anses som gode, men kan også virke modstridende, da den ene taler for flere mangfoldige elever i musikskolerne, hvor den anden taler for udvikling af særlige talenter. Det kræver forskellige former for undervisning og læring:

Den musikskole der beskrives i visionerne er en langt større institution end tilfældet er i dag: bredde og talentudvikling i stor skala - mange flere børn skal tilmeldes musikskolen. Det kan godt blive meget svært at indfri inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Sådan lyder det fra Henrik Jansberg.

Det bliver derfor interessant at se, hvordan kulturministeren vil arbejde videre med disse til tider modstridende anbefalinger.

Bedre samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Slutteligt ser DMF frem til at se, hvordan både kommuner og folkeskoler modtager anbefalingerne om det øgede samarbejde mellem musikskolerne og folkeskolerne.

Rapporten fastslår, at samarbejdet mellem folkeskolerne og musikskolerne fungerer bedre, når der fra kommunalpolitisk side er lagt en strategisk plan for, hvordan dette skal foregå. DMF har også en forhåbning om, at rapportens anbefalinger vil få folkeskolerne til i højere grad at åbne op for samarbejdet med musikskolerne.