• A +
  • A -
  • print

Musikskoletænketankens iagttagelser og anbefalinger

29.08.2017 af Petrine Jørgensen DMF

Ny rapport fra musikskoletænketanken er nu klar.

Musikskoletænketankens rapport blev fremlagt på dette års Kulturmødet Mors (Foto: Karen Bendix).

Kulturmødet Mors lagde i fredags rammerne til offentliggørelsen af musikskoletænketankens rapport, som blev søsat af tidligere kulturminister Bertel Haarder med det formål at danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står over de kommende år.

Rapportens indhold

I rapportens første del beskrives tænketankens iagttagelser om musikskolernes økonomi, aktiviteter, elevsammensætning og musiklærernes kompetencer. På baggrund af disse iagttagelser har tænketanken udviklet i alt 11 indsatsområder/anbefalinger, som beskrives i rapportens anden del. Blandt de mest iøjnefaldende er:

  • Nye læringsmiljøer og fleksible undervisningsformer
  • Stærke musikalske fællesskaber
  • Stærkt samarbejde med folkeskole og dagtilbud
  • Musikskolelærere kompetencer og uddannelse
  • Mangfoldighed og tilgængelighed

Flere indsatsområder hænger sammen

Det ses, at nogle af indsatsområderne hænger sammen. Eksempelvis når tænketanken anbefaler udvikling af musikskolens tilbud, så stiller det også krav om uddannelse af musikskolelærerene, som kan ske både på konservatorieuddannelserne eller i efteruddannelsestilbud. Det gælder fx uddannelse af flere småbørnslærere, i digitale læringsformer og klasserumsledelse.

Det skal dog påpeges, at mange af disse ting allerede er i gang eller under udvikling på musikskolerne, men at tænketanken foreslår, at der i højere grad lægges vægt på digitale læringsformer og læring i skabende musik, da det vil imødekomme både nuværende og potentielle musikskoleelevers efterspørgsel.

Det, mener DMF, er en god ide, da børn og unge i dag orienterer sig på en anden måde ift. musikken. Denne form for digital undervisning vil derfor være med til at åbne for en ny gruppe af børn, som ønsker at skabe (rytmisk) musik sammen end at øve færdigheder på diverse instrumenter. Og det binder sig ligeledes til et tredje indsatsområde om mangfoldighed, når der fokuseres på nye læringsmiljøer og undervisningsformer.

Musikalske fællesskaber

Tænketanken anbefaler ligeledes, at der lægges større vægt på musikalske fællesskaber. Herunder selvorganisering af bands, da det giver en social dimension. Samtidig ser tænketanken det også som en økonomisk øvelse, hvor det bliver billigere for eleverne med holdundervisning.

Hertil mener DMF, at soloundervisningen i et instrument er grundstenen i musikskolen, hvor man lærer at mestre et instrument, men at sammenspil på forskellige måder naturligvis er både inspirerende og udviklende.

Stærke samarbejder

Derudover har tænketankens anbefalinger fokus på et stærkt samarbejde med folkeskole og andre lokale samarbejdspartnere. Dette udgør dog ikke kun et krav til musikskolerne, men det er lige så meget et krav og en anbefaling til, at kommunalpolitikerne drøfter ambitionen og visionen for samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt andre relevante samarbejdspartnere.

Musikskolerne og folkeskolerne har i nogle kommuner allerede et stærkt samarbejde, hvorimod samarbejdet halter mere i andre kommuner. Det ses, at samarbejdet fungerer bedst i de kommuner, hvor kommunen prioriterer samarbejdet. Anbefalingen lægger derfor også op til, at kommunen bliver mere aktive i visionerne for samarbejdet med musikskolerne og folkeskolerne.

Kulturministeren vil arbejde videre med anbefalinger

Kort efter offentliggørelsen af rapporten udmeldte kulturminister Mette Bock (LA), at hun vil følge op på rapporten og dens anbefalinger. DMF vil ligeledes følge denne udvikling nøje og gå flere spadestik dybere i en analyse af rapporten.


Læs rapporten her 

Læs kulturministerens pressemeddelelse om rapporten her

Læs DAMUSAs reaktion på rapporten her