• A +
  • A -
  • print

Nordisk Musiker Union til møde om atypiske arbejdere

07.02.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Dansk Musiker Forbund holdt i torsdags møde med Nordisk Musiker Union om, hvordan fremtiden ser ud for atypiske arbejdere.

Nordisk Musiker Union var samlet i sidste uge for at drøfte fremtiden for atypisk ansatte. (Foto: Mads Mazanti)

Der er mere atypisk arbejde i Danmark end tidligere og derfor flere og flere atypisk ansatte. Det vil sige ansatte, som vi kender det fra freelancere inde for musikken igennem mange år. Og antallet af atypiske arbejdere, også kaldet freelancere, stiger i disse år. Også i brancher, hvor man ikke tidligere har opereret med freelancere.

Dansk Musiker Forbund holdt i torsdags møde med Nordisk Musiker Union om, hvordan fremtiden ser ud for atypiske arbejdere. Dagen i Malmø var arrangeret af Svensk Musiker Forbund og Dansk Musiker Forbund.

Dansk Musiker Forbund har i princippet 100 års erfaringer med at rådgive og hjælpe freelancemedlemmer med at sikre gode arbejdsvilkår inden for nogle af de usikre rammer, som følger med freelancelivet.

På baggrund af denne udvikling med flere atypiske arbejdere tog formand for Dansk Musiker Forbund (DMF), Anders Laursen, og formand for Det Svenske Musikerforbund (SMF), Jan Granvik, initiativet til at invitere de andre nordiske musikerforbund til et heldagsseminar om, hvordan rammerne for de såkaldte atypiske lønmodtagere forholder sig i de respektive nordiske lande. De nordiske musikforbund samarbejder allerede på tværs gennem Nordisk Musiker Union (NMU).

Idé- og erfaringsudveksling

På seminaret gav de respektive lande et indblik i, hvordan de traditionelle store fagforeninger forholder sig til udviklingen med et stort antal atypiske lønmodtagere, og hvilke ideer, initiativer og samarbejder der foretages rundt omkring for at løse de nye lønmodtageres arbejdsvilkår. Derudover var der foredragsholdere på selve dagen. Blandt andre Bent Gravesen, politisk konsulent fra FOA og tidligere rådgiver for Holger K. Nielsen, da han var minister.

Bent Gravesen berettede om, hvordan atypiske ansatte og deres rammer samt vilkår er et emne, som konstant arbejder sig øverst på dagsordenen i de store fagforbund i Danmark. Det er en udfordring for fagforbund, som ikke tidligere har beskæftiget sig med atypiske medarbejdere. Og flere nye brancher præges af korttidsansættelser i stedet for langtidsansættelser, som er indrammet af overenskomster på det givne område.

Vi skal sikre fremtiden for atypisk arbejde

Anders Laursen fortalte om, hvordan situationen ser ud i Danmark. Dansk Musiker Forbund har arbejdet med atypiske arbejdere i mange år, og man har ligeledes haft alliancer med journalister, akademikere og andre kunstnere for hele tiden at optimere indsatsen på området.

Anders Laursen fortæller:

Udviklingen med freelancere kommer til at gå stærkt de næste par år, og vi kommer i fremtiden til at se endnu mere flexicurity på det danske arbejdsmarked. Fleksibilitet er kommet for at blive. Her skal vi som fagforbund sørge for, at sikkerheden og rammerne for denne fleksibilitet er i orden for vores medlemmer. Vi skal fokusere mere på sikkerheden.  

Alle fremmødte fagforbund var enige om, at man fortsat skal arbejde for medlemmernes sikkerhed, og at man i høj grad fortsat skal drage nytte af hinandens erfaringer og arbejde.

Ifølge Anders Laursen var dagen en succes:

Vi har alle lært meget af hinandens erfaringer og arbejde. Det var ikke et politisk møde, men nærmere en idéudvekslingsdag, hvor vi alle kan gå hjem med nye idéer, som vi kan arbejde videre med.