• A +
  • A -
  • print

Ny aftale for Tivoli-Gardens lærere

08.11.2017 af Lene Hansen DMF

Det er nu lykkedes for lærerne i Tivoli-Garden sammen med Dansk Musiker Forbund at lave en aftale, der forbedrer deres ansættelsesvilkår.

Tivoli-Gardens musikundervisere har fået forbedret deres arbejdsvilkår efter de sammen med Dansk Musiker Forbund fik forhandlet bl.a. forbedret løn og pension. (Foto: Ulrik Jantzen/Das Büro)

I en årrække har lærerne i Tivoli-Garden ikke haft en ansættelseskontrakt, og dermed har nogle vilkår været uklare. Samtidig har det været et ønske fra lærernes side at knytte pensionsindbetaling til ansættelsen.

Efter en række møder hvor Excel ark og pædagogiske betragtninger er blevet udvekslet hen over bordet, har lærerne opnået flere forbedringer. De har hidtil været aflønnet efter Statens Timelønscirkulære og følger dennes regulering, og får nu en yderligere lønstigning på 2,6 % der samlet giver mulighed for et pensionstillæg på 8 %.

Der bliver udarbejdet en kontrakt, hvor der nu kommer løn under sygdom, og opsigelsesvarslet fra Tivolis side forlænges til tre måneder. Derudover er andre vilkår og punkter omkring arbejdstiden blevet præciseret, så det er mere tydeligt, hvad der gælder. Et af de springende punkter i forhandlingerne har været sæsonlængde – tidligere har det været 40 uger som sædvane, men pga. mange aktiviteter i Tivoli-Garden, udlandsrejser mm. bliver undervisningen aflyst indimellem.

Udover at lærerne nødig vil miste en indtægt med kort varsel, er der også pædagogiske grunde til, at kontinuitet er vigtigt. Løsningen er blevet en minimumssæson og et længere varsel i forhold til evt. aflysninger.

Alt i alt er der opnået et godt resultat, hvor lærerne har stået bag de tre, som sammen med DMF har udgjort forhandlingsgruppen. Aftalen skal evalueres om to år.

Bente Errebo Nielsen, Per Majland og Stefan Baur underviser alle tre i Tivoli-Garden og er lettede over resultatet:

”Vi er rigtig glade for, at der er kommet en aftale på plads, nu har vi fået klarhed over vores ansættelse og fået pension i ansættelsen. Især for freelancere er det vigtigt med mulighed for at spare op til alderdommen. Vi er glade for det sammenhold, der har været i lærergruppen og den støtte, DMF har ydet i forhandlingerne.”