• A +
  • A -
  • print

Ny ferielov

10.09.2019

Overgangsordningen til den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2019. Den nye optjeningsperiode for ret til ferie varer fra den 1. september i år til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, som kan have betydning for, hvordan du skal planlægge dine ferier i 2020.

 

Planlæg din sommerferie i 2020

Med overgangsperioden slutter den måde, du plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i årets første otte måneder dvs. fra januar til og med august i år. Så mens du plejer at optjene 25 feriedage (svarende til 5 ugers ferie) på et helt år, har du her i den forkortede periode kun optjent 16,68 feriedage (svarende til lidt over tre ugers ferie). De dage skal du på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra 1. maj 2020.

Men hvad nu, hvis du gerne vil holde længere sommerferie end kun tre uger i 2020?

Overgangsperioden betyder derfor, at du ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som man plejer, når et nyt ferieår starter fra maj måned. Så hvis du ønsker længere ferie end de tre uger, er du nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det er der mulighed for at aftale med din arbejdsgiver. Hvis du er ansat inden for staten, regionerne, kommunerne eller privatansat med ret til feriefridage eller andre former for fridage udover 5 ugers ferie, kan du selvfølgelig også bruge dem.

Man bliver ikke snydt for feriedage

Men du kan måske alligevel umiddelbart have oplevelsen af at miste nogle feriedage f.eks. hvis du er nødt til at droppe vinterferien for at kunne holde den lange sommerferie. I det samlede regnskab bliver du dog ikke snydt for de feriedage, du har ret til. Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov reelt træder i kraft, optjener du nemlig 2,08 feriedage hver måned, som du kan afholde måneden efter, at du har optjent dem. Det giver alt i alt 8,32 feriedage ekstra og tillagt de 16,83 feriedage fra januar 2020 til september 2020 giver det dig i alt ret til 25 feriedage. Men de feriedage, du mangler op til de 25 dage, er du altså her i overgangsåret nødt til at vente med at holde til efter sommerferien. I den overgangsperiode på 12 måneder fra september 2019 til september 2020, som vi netop har taget hul på, indefryses dine optjente feriepenge, indtil du går på pension. Din arbejdsgiver indbetaler således feriepengene til en nye fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet. 

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020

Hidtil har du optjent din ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men du har først kunnet holde din ferie fra maj året efter. På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft en risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde ferie med løn. Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra 1. september 2020 kan du afholde sin ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Som i dag vil man fortsat optjene 2,08 feriedage pr måned. Men i stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil du fremover få din ferie til rådighed månedsvis - f.eks. kan den ferie, du har optjent i februar, allerede afholdes fra marts samme år. Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter, at ferieåret slutter.

Ansatte i staten, kommuner og regioner

For ansatte i kommunerne og regioner (f.eks. musikskolelærere og -ledere samt landsdelsorkestermusikere og teknikere) er den nye ferielov implementeret ved aftaler. Du kan se reglerne her. Derudover kan du se KL’s vejledning på skoleområdet her. For musikskolelærere og landsdelsorkestermusikere bør ferieplanlægningen i 2020 følge KL’s vejledning på skoleområdet. For ansatte i staten kan du se statens vejledning her.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020. Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år. Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efter ansøgning på et tidligere tidspunkt, f.eks.ved førtidspensionering.

Kontakt Dansk Musiker Forbund

Hvis du er i tvivl om din ret til afholdelse af ferie eller har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Musiker Forbund for individuel og konkret rådgivning.