• A +
  • A -
  • print

Kompensationsordning for freelancere mv. med kombineret A-og B-indkomst

20.04.2020

Regeringen er sammen med Folketingets øvrige partier blevet enige om endnu en kompensationsordning. Det drejer sig om en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst.  

Det nye ved denne kompensationsordning er, at alle typer af arbejde er omfattet.  

Perioden for ordningen er den 9. marts til den 8. juli.  

Denne nye kompensationsordning omfatter freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.  

Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år.

Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.  

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.  

Pt. er dette det eneste, der er fremkommet om ordningen. Lige så snart vi ved mere, opdateres denne artikel.  

Vi skal herudover opfordre til, at man søger information på Virksomhedsguiden, der også opdateres løbende.