• A +
  • A -
  • print

Ny overenskomst for skolekoncerter

29.09.2015 af Steen Jørgensen, faglig sekretær DMF

DMF’s nye overenskomst med Levende Musik i Skolen (LMS) medfører bl.a. fuld betaling for optræden på festivaler og som et forsøg indføres der halv honorering for showcases. Nyt er også at LMS nu indbetaler feriepenge til Feriekonto for de musikere, der betaler A-skat.

Der er kommet ny overenskomst og satser for skolekoncerter gennem LMS. (Arkivfoto: LMS)

Den nye overenskomst, som DMF har indgået med LMS, er en videreførelse af den hidtidige overenskomst, men nyt er, at der er indgået en forsøgsaftale omkring medvirken i showcases, som kan ske til 50 % honorering. Det er samtidigt fastslået, at medvirken på festivaler sker til normal honorering (100 %). Se overenskomstens pkt. 3 for nærmere definitioner.

LMS-SATSER: Hent overenskomst og satser her

Vær opmærksom på at LMS skal opfylde myndighedernes krav om at indbetale feriepenge til Feriekonto for de musikere, der betaler A-skat. For musikere og ensembler, som fremsender faktura, vil det fortsat være bruttohonoraret, der kommer til udbetaling.  Som konsekvens heraf er minimumshonorarsatserne herunder opført både med og uden feriepenge.

DMF’s overenskomst med LMS er gældende fra 1.april 2015 og løber til den 31. marts 2017 med genforhandling i december 2016.

LMS-SATSER: Hent overenskomst og satser her

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder