• A +
  • A -
  • print

Ny overenskomst med LMS

21.12.2018 af Karen Bendix DMF

Betaling for overnatninger og forbedring af de procentvise stigninger af honorarerne er indskrevet i ny overenskomst med Levende Musik i Skolen.

Dansk Musiker Forbund har indgået overenskomst med Levende Musik i Skolen. (Foto: Christian Brandt)

Dansk Musiker Forbund har netop indgået en ny overenskomst med Levende Musik i Skolen (LMS) med virkning fra skoleåret 2019/2020. Indgåelse af overenskomsten kommer efter et langt forhandlingsforløb, hvor LMS kom tilbage til forhandlingsbordet efter ensidigt at have fastsat musikernes vilkår.

Ud fra en helhedsvurdering af situationen er Dansk Musiker Forbund tilfreds med overenskomsten, selvom den godt kunne have indeholdt bedre økonomiske vilkår for musikerne. Det er dog vigtigt for alle parter, at området for skolekoncerter fortsat er overenskomstdækket.  

LMS betaler igen for overnatning

Den nye overenskomst betyder, at musikerne med virkning fra næste skoleår igen får betalt overnatningen fuld ud af LMS. Samtidig indeholder den nye overenskomst en forbedring af de procentvise stigninger af honorarerne, hvorfor disse bl.a. allerede stiger ved den nye overenskomst ikrafttrædelse. Endelig indeholder den nye overenskomst et evalueringsprojekt af fordele og ulemper ved den nye overenskomst.  

Tak til musikerne

I Dansk Musiker Forbund udtaler chefjurist Jesper Hvolby Christensen følgende: 

”Vi vil godt sige tak til alle musikerne, idet det er musikernes fortjeneste, at vi i dag står med en forbedret aftale. Dels har musikerne tilkendegivet deres utilfredshed i miljøet og på diverse medier og dels har musikerne gennem en undersøgelse selv peget på den manglende betaling af overnatning som det største problem. Så tak for den store opbakningen.”

Flere forhandlinger

I regeringens nye musikhandlingsplan 2019-2022 fremgår det, at LMS i perioden tildeles kr. 10.mio. Midlerne øremærkes til aktiviteter, hvor børnene er aktivt udøvende og/eller medskabende. Dette betyder, at LMS skal udvikle et nyt koncept, hvorfor Dansk Musiker Forbund allerede nu har meddelt Levende Musik i Skolen, at vi ønsker forhandlinger herom.

Du kan se den nye overenskomst her

Spørgsmål til den nye overenskomst kan rettes til chefjurist Jesper Hvolby Christensen på jc@remove-this.dmf.dk