• A +
  • A -
  • print

Nye forhandlinger med Levende Musik i Skolen

23.11.2018 af Jesper Hvolby Christensen DMF

Dansk Musiker Forbund og Levende Musik i Skolen (LMS) er blevet enige om at genoptage forhandlingerne om en overenskomst. Det sker efter et langt forhandlingsforløb, hvor bestyrelsen for LMS ensidigt besluttede at fastsætte vilkårene for musikerne.

Overenskomstforhandlingen mellem Dansk Musiker Forbund og Levende Musik i Skolen bliver genoptaget snarest. Dansk Musiker Forbund opfordrer derfor medlemmerne til nøje at overveje vilkår inden de underskriver LMS-kontrakter. (Arkivfoto af Ulla Abdullas Congoband, LMS: fotograf ChristianBrandt)

Efter forhandlingerne stoppede har Dansk Musiker Forbund holdt musikermøder i København og Aarhus, og lavet en undersøgelse blandt de nuværende LMS-musiker samt været i dialog med rigtige mange musikere og interessenter om situationen.

Resultatet af undersøgelsen og besvarelserne viste, at 100 % af musikerne ønsker LMS og DMF tilbage til forhandlingsbordet for at finde en forhandlet løsning; altså indgå en overenskomst. Derudover viste undersøgelsen, at 95 % af musikerne var utilfredse med de af LMS ensidigt fastsatte vilkår. Af disse ensidigt fastsatte vilkår har der været mest utilfredshed med de nye vilkår vedrørende overnatning. 

Genoptagelse af forhandlinger

På baggrund af ovenstående rettede Dansk Musiker Forbund henvendelse til bestyrelsen i LMS med henblik på at genoptage forhandlingerne, som derfor genoptages meget snart. Vi går naturligvis til forhandlingerne med henblik på forbedringer af de af LMS ensidigt fastsatte vilkår, men dette kan dog ikke garanteres. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at LMS har fremrykket underskrivelsesproceduren af forhåndsaftalerne. 

Overvej vilkår inden underskrift

Dansk Musiker Forbund anbefaler, at hver enkelt musiker / musikgruppe, der bliver anmodet om at underskrive en forhåndsaftale, nøje overvejer situationen med de nuværende af LMS ensidigt fastsatte vilkår.

Ud over forringelserne i de nye vilkår er det et problem, at musikerne ved underskrivelse af forhåndsaftaler med LMS ikke kender antallet af jobs eller den geografiske placering. Konsekvensen af dette er, at musikerne ikke kender deres økonomi, når de underskriver forhåndsaftaler. 

Tag forbehold for vilkår

En mulighed er, at musikerne ved underskrivelse af forhåndsaftalerne samtidig ”tager forbehold for vilkårene jf. forhandlingerne med Dansk Musiker Forbund”. Hvis der er specifikke vilkår, som musikerne ikke kan acceptere f.eks. omkring overnatning, kan der ved underskrivelse af forhåndsaftalen tages følgende forbehold ”Med de nuværende vilkår ønsker vi ikke jobs, der kræver overnatning”.

Hvis du har spørgsmål til din LMS-kontrakt, er du altid velkommen til at kontakte chefjurist Jesper Hvolby Christensen på jc@remove-this.dmf.dk.