• A +
  • A -
  • print

Nye unge hoveder i HB

13.06.2017 af Karen Bendix DMF

DMF’s første repræsentantskabsmøde er vel overstået. To unge under 35 år er indmeldt i HB og forslag til nye tiltag ligger vedtaget til hovedbestyrelsens videre arbejde.

To nye unge-repræsentanter og to suppleanter blev valgt ind i HB på DMF's repræræsentantskabsmøde 2017. Fra venstre Stina Tølbøll Bekker (valgt ind i HB for et år), Christian Daugaard (valgt som suppleant for et år), Daniel Toudal Johansen (valgt som suppleant for to år) og Thomas Thomsen (valgt ind i HB for to år). (foto Karen Bendix)

Der var musikere fra alle genrer - alt fra klassiske musikere til singersongwritere, fra selskabsmusikere til elektroniske musikere og rockmusikere, over musikundervisere til avantgardejazzmusikere. De kom fra alle dele af landet og var jævnt fordelt i alle aldersgrupper fra 20’erne op til 70’erne.

På den måde blev DMF’s første repræsentantskabsmøde en musikernes Noahs ark, der samlede den bredest mulige repræsentation af musikere, som i fællesskab fik talt, debatteret og lyttet til hinanden.  

Følge med tiden

På DMF’s kongres 2016 blev det vedtaget at man i stedet for det årlige tillidsmandsmøde skulle afholde et årligt repræsentantskabsmøde. På mødet er det muligt at indstille forslag til hovedbestyrelsens videre arbejde. Samtidig vælges der på repræsentantskabsmøderne to ungdomsrepræsentanter under 35 år og to nye suppleanter til forbundets hovedbestyrelse.

Formand Anders Laursen ser også repræsentantskabsmødet som en mulighed for at udvikle organisationen løbende i forhold til tiden:

”Da vi på kongressen sidste år fik vedtaget at afholde et årligt repræsentantskabsmøde var det bl.a. med det formål, at medlemmerne oftere skal have mulighed for at have drøftelse af og stille forslag til politiske resolutioner og beslutninger. Vi skal have mulighed for at kunne være lidt hurtigere i forhold til tidens ændringer. Dette første repræsentantskabsmøde viste, at det var den rigtige beslutning. Vi fik debatteret væsentlig emner og forslag fra medlemmerne, som hovedbestyrelsen nu skal arbejde videre med. Så på alle måder var det en stor succes i mine øjne.”  

På repræsentantskabsmødet var medlemmerne bredt repræsenteret både musikalsk og i alder og geografi. (Foto Karen Bendix)

Øget fokus på arbejdsvilkår og musikere med misbrug

Der var stillet seks forslag i alt, hvor af to blev frafaldet, ét blev nedstemt og tre blev vedtaget. 

Det ene var et forslag til en resolution fra DMF København, om at der er bekymrende tendenser for professionelle musikeres arbejde og virke, hvor det i fremtiden kan være nærmest umuligt at opretholde en professionel musisk karriere.

Den efterfølgende debat viste, at der fortsat er et stort behov for at fokusere det politiske arbejde på musikeres vilkår – også set i lyset af den omskiftelige orkestersituation. Det nærtstående kommunalvalg i efteråret kan give rig mulighed for både HB og lokalafdelingerne i forhandlinger af bedre vilkår for musikere set over en bred vifte.

DMF København fik også deres andet forslag vedtaget om, at Hovedbestyrelsen skal arbejde på at skabe et fokus på og have en åben dialog om musikeres brug af alkohol, stoffer og forkert brug af medicin gennem bl.a. foredrag, kurser og kampagner. Også her var der et bredt flertal for at sætte fokus på den problematik.  

Det tredje forslag bar, at HB skal arbejde videre med en drøftelse af at vores musikere hele tiden udfordres på at supplere indkomsten ved helt andre typer jobs (taxi, landmand etc.) eller ved jobs, hvori musikken kan spille med eller har en rolle, med henblik på at cementere at ’Nye Tider – Nye Jobs’ er en løbende tilstand for mange DMF’ere, nu og fremover.

Fra de midtsjællandske DMF afdelinger var et konkret forslag om, at Hovedbestyrelsen skal arbejde for, at der i de postdistrikter, hvor flere afdelinger kan være aktuelle, såfremt disse afdelinger er enige, gives valg mellem disse ved online indmeldelse. Forslaget blev nedstemt - bl.a. med begrundelsen at alle har mulighed for at søge HB om overflytning til en anden afdeling, hvis man ønsker det.

Nyvalgte HB-medlemmer

Thomas Thomsen fra Hjørring blev valgt ind for to år i DMF's hovedbestyrelse, og vil bl.a. arbejde for at flere unge musikere i det nordjyske område får kendskab til DMF. (Foto Karen Bendix)

To pladser i hovedbestyrelsen stod klar til to ungdomsrepræsentanter, der blev valgt ind på repræsentantskabsmødet. Seks unge fra hele landet stillede op. Og til hovedbestyrelsen blev valgt Thomas Thomsen fra DMF Hjørring for to år, mens Stina Tølbøll Bekker fra DMF Odense blev valgt for et år. Deres suppleanter er Daniel Toudal Johansen fra DMF Svendborg for to år og Christian Daugaard fra DMF Trekanten for ét år.

I sin præsentation af sig selv sagde Thomas Thomsen bl.a. at han vil arbejde for fællesskabet – og ikke mindst for at rekruttere flere unge medlemmer i Nordjylland, hvor de unge musikere er svære at få fat på.

For Stina Tølbøll Becker er samarbejde og innovativ dannelse noget af det hun gerne vil bidrage med i sit arbejde i HB, samtidig med hun vil kæmpe og arbejde for at forbedre musikeres vilkår generelt i de nye tider musikere arbejder og lever i i Danmark.  

Waldeprisen

Morten Højring fra DMF København fik årets Waldepris for sit arbejde for DMF, og blev både overrasket og rørt over modtagelsen.

Som ved tillidsmandsmøderne blev der også ved repræsentantskabsmødet uddelt de årlige Waldepriser – også kaldet kollegernes pris. En glad og rørt Morten Højring fra DMF København modtog til sin store overraskelse prisen for sit mangeårige utrættelige fagforeningsarbejde. Ligeså modtog Bo Jacobsen fra DMF Djursland en Waldepris for sin mangeårige indsats i DMF’s hovedbestyrelse, og særligt for sit arbejde med de mindre afdelinger og for at udbrede musik og kultur lokalt.  

Bo Jakobsen fra DMF Djursland modtog også en Waldepris for sit mangeårige arbejde i HB og ikke mindst for sin store arbejdsindsats for de små afdelinger. (Foto Karen Bendix)

Musik skal der til

Lukkif med Jullie Hjetland og Anna Lidell spillede koncert for kollegerne på repræsentantskabsmødet på Kobæk Strand. (foto: Karen Bendix)

Efter middagen spillede folktronica duoen Lukkif med Jullie Hjetland og Anna Lidell en koncert for kollegerne med folkesange på både dansk, svensk, norsk og finsk på en bund af elektronisk musik, loop-kor og guitarflader. Og så var der fest…