• A +
  • A -
  • print

Nyt kulturstatistisk udvalg

22.01.2019 af Karen Bendix DMF

Kulturministeriet har i samarbejde med Danmarks Statistik nedsat et nyt rådgivende udvalg for kulturstatistik.

Et nyt udvalg for kulturturstatistik skal skabe det bedst mulige grundlag for statistik og analyse, der understøtter både forskning på kulturområdet, vidensgrundlaget for kulturelle aktører og give et godt grundlag for politikudvikling.

Hvor mange publikummer går til klassiske koncerter? Hvad er prisen for et barn på en musikskole i gennemsnit, og hvor mange konservatoriestuderende har job et år efter de er dimitteret?

Der findes rigtig mange analyser og tal rundt om i landet på de enkelte institutioner, i årsberetninger, i Kulturministeriet og i organisationer, men ingen har det samlede overblik over kunsten og kulturen i tal. Derfor har Kulturministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik etableret et nyt rådgivende udvalg for kulturstatistik, med aktører fra både universiteterne, fondene, kulturorganisationerne og medierne, hvor også Dansk Musiker Forbund er repræsenteret med sekretariatschef Nanna Klingsholm. 

Udviklingen af vidensgrundlaget

I mange år har kultursektoren skreget på et fælles Kulturens Analyseinstitut, der kan samle analyser, statistikker og undersøgelser, som fælles grundlag for viden, argumentation og udvikling i kultursektoren, for forskning inden for kulturen og som parameter i politikernes overvejelser og beslutninger.   

Fælles vidensgrundlag

Udvalgets opgave er at bidrage til udviklingen af statistik på kulturområdet, ved at kommentere på igangsatte statistikprojekter, pege på områder, der er underbelyst og være retningsanvisende for behov og anvendelse af statistik og data på kulturområdet. Samtidig skal udvalget sikre en kontinuerlig og aktiv inddragelse af brugere, interessenter og forskere på kulturområdet, skriver Kulturministeriet.

Målet er at skabe det bedst mulige grundlag for statistik og analyse, der understøtter både forskning på kulturområdet, vidensgrundlaget for kulturelle aktører samt give et godt grundlag for politikudvikling.  

Talknusere i stedet for jurister

Professor emeritus i kulturøkonomi Christian Hjorth-Andersen siger til Altinget, at der er al mulig saglig grund til at forbedre og professionalisere kulturområdet ved at tage kulturstatistik mere seriøst, og at det er en længerevarende proces. Han mener kulturstatistikken alle dage været nødlidende, fordi Kulturministeriet har været besat af for mange jurister og for få talknusere.

Kulturminister Mette Bock har et bredere sigte med kulturstatistikken, som hun uddyber til Altinget:

"Et godt datagrundlag skal også være med til at opkvalificere vores måde at tale om kultur på, både i forskningssammenhænge, i politikudvikling og i den offentlige debat."