• A +
  • A -
  • print

Nyuddannet og på dimittendsats?

12.10.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

En lovændring betyder, at din dagpengesats som dimittend bliver sat ned pr. januar 2017, hvis du ikke er forsørger. Nedgangen er på brutto 440 kr. pr. uge.

Fra den 2. januar 2017 bliver din dagpengesats ændret, hvis du får udbetalt dagpenge med satsen for nyuddannede (den såkaldte dimittendsats). 

Ændringen skyldes en lovændring besluttet af et flertal af Folketingets partier, der betyder at dagpengesatsen bliver sat ned for de dimittender, der ikke har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn. Satsen bliver sat ned til 71,5% af den maksimale dagpengesats.

Vi kender ikke de eksakte satser for 2017 endnu, men i 2016-tal vil dimittendsatsen på de 71,5% udgøre: Dag/uge/måned/år: 598 kr./2.990 kr./12.956kr./119.080 kr. Nedgangen svarer til brutto kr. 440,00 pr. uge. 

Fra dimittendsats til individuel dagpengesats

Som nyuddannet starter du på dimittendsats. Opnår du herefter beskæftigelse i mindst tre måneder og med mindst 320 timer i alt, kan du få beregnet en ny, individuel dagpengesats. Du kan dog først få udbetalt dagpenge med din nye sats seks måneder efter du fik ret til dagpenge.

Fattigere på dagpenge end på SU

Ifølge forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen, der for Magisterbladet har regnet på indkomster og udgifter for henholdsvis en studerende på SU og en nyuddannet på den nye dimittendsats for Magisterbladet, kommer nyuddannede fra januar 2017 typisk til at have færre penge efter faste udgifter, end da de var studerende på SU. 

“Man får faktisk færre penge at gøre godt med som dimittend, end man havde som studerende. Det er pointen”, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun understreger, at selvom indkomsten stadig stiger væsentligt fra SU til dimittendsats, så stiger den enkeltes udgifter også, når studierabatter ophører, og kollegieværelset skal siges op. 


MERE INFO OM A-KASSE?

A-kasserne udsender i disse dage information til alle dimittender, om hvordan de nye regler påvirker dagpengesatsen.

Kontakt: Din a-kasse eller DMF’s a-kasse-service v. Ann-Mari Nostrup i København amn@dmf.dk / 35 240 240 eller Esben Laursen i Aarhus el@remove-this.dmf.dk / 86 184 599.

SE OGSÅ: www.dmf.dk/loenogansaettelse/akasseservice/