• A +
  • A -
  • print

OK18: Forlig er indgået på hele det offentlige område

16.05.2018 af Petrine Jørgensen OK18, DMF

Dansk Musiker Forbund har indgået forlig på hele det offentlige område, og forligene vil blive sat til vejledende afstemning blandt de medlemmer, der er beskæftiget på området, i løbet af de næste par uger.

Foto: Karen Bendix

Efter lange og dramatiske forhandlinger i forligsinstitutionen er der indgået et overordnet forlig for stat, regioner og kommuner. Siden indgåelsen af det generelle forlig har Dansk Musiker Forbund arbejdet for at indgå forlig på alle de individuelle områder.

Dansk Musiker Forbund kan nu meddele, at der er indgået forlig på musikskoleområdet, på landsdelsorkesterområdet samt for Det Kongelige Teaters musikere, musikassistenter og repetitører og for musikerne i Forsvaret.

Lønstigninger til alle

Overordnet har det generelle forlig medført en samlet økonomisk ramme på 8,1 % med mere end 6 % til generelle lønstigninger i overenskomstperioden, der løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2021. Derudover indeholder forliget bl.a. bedre rettigheder til fertilitetsbehandlinger, ret til sorgorlov, et projekt om fokus på fuld tid, samt afsættelse af særlige midler til rekruttering på ældre- og sundhedsområdet, lavt lønnede og ligeløn. 

I det generelle forlig blev der også afsat midler til specielle forhandlinger. Det betyder f.eks. for musikskolelærere, at der fra 1. april 2019 gives et tillæg til grundlønnen på kr. 1.000 (31/3 2000 niveau), samt, at vilkår for øveture forbedres med rådighedstjeneste fra 1. august 2018. På flere af de øvrige områder, hvor forhandlingerne er sket i tæt samarbejde med Dansk Musiker Forbunds tillidsrepræsentanter, er midlerne ligeledes anvendt til forøgelse af lønnen.

Alle berørte medlemmer er pr. mail orienteret om de enkelte forlig.

Forlig sendes til afstemning

Resultatet af både det generelle og specielle forlig vil blive sat til vejledende afstemning blandt de medlemmer, der er beskæftiget på området, i løbet af de næste par uger. Når afstemningen åbner, vil medlemmerne kunne læse hele forliget, herunder forhandlingsprotokollen. Medlemmerne vil modtage en mail om afstemningen, som vil blive offentliggjort i starten af juni.

Opbakning og sammenhold

Der er ingen tvivl om, at den store opbakning blandt Dansk Musiker Forbunds medlemmer og resten af den danske befolkning har haft stor betydning for forhandlingsforløbet. Dansk Musiker Forbund takker derfor alle medlemmer for opbakningen, der viser, at sammenhold styrker.