• A +
  • A -
  • print

OK18: Sammenbrud på det offentlige forhandlingsområde

28.02.2018 af Nanna Klingsholm DMF, OK18

OK18 forhandlingerne er nu reelt brudt sammen på hele det offentlige område, dvs. staten, kommunerne og regionerne. I morgen torsdag den 1. marts skal repræsentanter for alle tre offentlige sektorer i Forligsinstitutionen til orienterende møder med Forligskvinden, Mette Christensen.

Konfliktstøtte

Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse har besluttet, at medlemmer i Dansk Musiker Forbund skal understøttes i en konflikt. Man kan ikke få støtte til mere end en fuldtidsstilling. 

Konfliktstøtte ydes normalt enten som egentlig økonomisk støtte eller som lån. Hvilken model der vælges, afhænger af omfanget af konflikten. Ofte vælger man to forskellige modeller, fordi arbejdsgiver ikke skal afgøre, hvor længe fællesskabet skal kunne 'holde' under en konflikt. 

Forudsætningen for at modtage konfliktstøtte er at man er medlem og at man ikke er i kontingentrestance.

En konflikt bliver altid varslet med minimum 4 ugers varsel. Såfremt det er Dansk Musiker Forbund, der varsler strejke, forventes det, at der bliver tale om partiel arbejdsnedlæggelse. Det betyder, at ikke alle arbejdspladser rammes, men der udvælges områder/kommuner/skoler, hvor strejken vurderes at få størst effekt.

Ansatte på det kommunale område

Hvis Dansk Musiker Forbund sammen med det øvrige kommunale område varsler strejke - altså det tilfælde hvor omfanget af konflikten er begrænset til 10-15% -, vil forbundet yde ansatte på det kommunale område (musikskolelærere samt musikere og teknikere i et af de 5 Landsdelsorkestre) konfliktgodtgørelse. Konfliktgodtgørelsen vil – såfremt man er fuldtidsansat - udgøre kr. 1.500 pr. dag. Beløbet vil blive forholdsmæssigt nedsat efter ens ansættelsesgrad. Beløbet ydes maksimalt for det der svarer til en måneds ansættelse. Beløbet er skattepligtigt. 

Bliver konflikten på det kommunale område fuldstændig, som f.eks. ved lærer-lockouten i 2013, vil konfliktunderstøttelsen være anderledes. Dansk Musiker Forbund arbejder pt. på at finde den model der passer bedst til lige præcis vores medlemsskare. 

Som nævnt vælger man ofte en anden model (f.eks. en låne-model), fordi arbejdsgiver ikke skal afgøre, hvor længe fællesskabet skal kunne 'holde' under en konflikt. Jf. ovenfor vil en lockout tidligst kunne ske fra primo april 2018.

Ansatte på det statslige område

Ansatte på det statslige område (musikere i Det Kongelige Kapel og repetitører på Det Kongelige Teater) vil være omfattet af den konfliktstøttemodel, som CO10 beslutter. Udgangspunktet for denne model er, at man modtager støtte op til dagpengesatsen uanset om der er varslet strejke eller lockout. 

Ansatte uden for overenskomstområdet

Hvis man er ansat uden for et af Dansk Musiker Forbunds overenskomstområder, vil man som udgangspunkt ikke blive udtaget til strejke eller lockout, og man skal derfor gå på arbejde som normalt. Hvis dette udgangspunkt fraviges kan du kontakte Dansk Musiker Forbund for yderligere vejledning om, hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation samt evt. støtte. 

Med andre ord vil Dansk Musiker Forbund benytte forskellige modeller afhængigt af, om der varsles strejke eller lockout og også alt afhængig af, om man er statsansat eller kommunalt ansat eller om man er ansat uden for et af Dansk Musiker Forbunds områder. 

Dansk Musiker Forbund vil løbende vurdere mulighederne for at yde den bedst mulige støtte til medlemmerne.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder