• A +
  • A -
  • print

Kunststøtteordningen for kunstnere med kombinationsindkomst

20.04.2020
  • Den særlige hjælpepakke for kunstnere kan søges af kunstnere (personer og personligt ejede virksomheder), der har haft indkomst fra kunstnerisk virke med samlet set mindst 100.000 kr. i et af årene 2017, 2018 eller 2019 - svarende til et gennemsnit på 8.333 kr./måned.
  • Indkomsten kan bestå af A-indkomst (løn), B-indkomst (honorarer) og overskud af selvstændig virksomhed. Dvs. årsopgørelsens indkomstforhold er afgørende. Det er også i orden at søge, hvis man fx kun har A-indkomst, eller kun B-indkomst eller kun overskud fra selvstændig virksomhed.
  • Bemærk, at man ikke kan få udbetalt penge fra kunstnerpuljen, hvis man får kompensation fra andre kompensationspakker. Man må som udgangspunkt ikke have ret til andre offentlige ydelser. Undtaget er dog efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. 
  • Man skal lide et tab på mindst 30% i perioden, som en følge af COVID-19 situationen. Det beregnede tab kompenseres med 75%. Der kan maksimalt opnås 23.000 kr. i kompensation pr. måned. Dvs. 3 x 23.000 kr., idet der foretages udmåling af kompensation for hele perioden samlet.
  • Hvis årsindkomsten overstiger 800.000 kr. i 2020, skal man tilbagebetale evt. kompensation.

Der kan ansøges i perioden 27. april til 8.juni. Ansøgningen gælder (foreløbig) kompensation for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Når der åbnes for ansøgninger, søger du her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/