• A +
  • A -
  • print

Ophavsret på nettet sikres

29.05.2018 af Karen Bendix DMF

En forsøgsordning med bagmandspolitiets IP-taskforce, der skal sikre immaterielle rettigheder på nettet, bliver permanent.

En ny ordning skal sikre musikere, kunstneres og virksomheders immaterielle ophavsrettigheder på nettet. (Illustration Jan Sørensen)

Bagmandspolitiet (SØIK) har siden november 2017 på forsøgsbasis haft en afdeling til at tage sig af immaterialretlige krænkelser, fx ulovlig streaming af film og musik. Ordningen viser sig at være en succes og derfor gør justitsminister Søren Pape Poulsen den permanent.

”Resultaterne af den forstærkede indsats viser, at det har været en succes at samle markant flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder og tilføre flere ressourcer til området. Jeg har derfor besluttet at gøre indsatsen permanent,” skriver justitsminister Søren Pape Poulsen i en mail til Politiken om sin beslutning efter små seks måneders prøveordning med en IP-taskforce.

Gælder også musikeres rettigheder

For musikere betyder det kontrol af de ulovlige gratis streamingtjenester:

”Vi kan være meget tilfredse med, at regeringen nu anser bekæmpelse af ophavsretskrænkelser på nettet for at være en samfundsopgave, der skal prioriteres og sættes ressourcer af til. Det har stor værdi for musikerne, at lovlige musiktjenester ikke skal konkurrere imod ulovlige gratistjenester, der snylter på beskyttet indhold og forvrider markedet,” siger Morten Madsen, jurist i ophavsret hos Dansk Musiker Forbund.

Stort skridt ind i den digitale virkelighed

En taskforce, der udelukkende arbejder med dette område af allerstørste og helt akut nødvendighed. IPR-kriminalitet er i dag en af de mest lukrative kriminelle aktiviteter og tæt forbundet med øvrig organiseret kriminalitet. For ikke alene har kriminelle i dag frit spil i forhold til at stjæle virksomhedernes produkter; de bruger i stigende grad de populære indholdsprodukter som fx film og serier som lokkemad for at udføre andre former for kriminalitet, fx identitetstyveri, kreditkortsvindel og hacking. Derfor er det meget glædeligt at myndighederne nu går i gang med at gøre det, der skal til, for at skabe de nødvendige rammer for vores digitale færden.  

”Danske virksomheder og rettighedshavere har gennem mange år har måtte se til, at kriminelle distribuerer kopier af deres produkter på internettet. Med taskforcen er forventningen, at dette i langt højere grad kan begrænses. Med den permanente taskforce har Danmark taget et syvmileskridt ind i den digitale fremtid,” fastslår direktør i RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund.

Strafferetlig håndhævelse

Etableringen af en permanent IP-taskforce er en markant styrkelse af området og betyder, at der nu kan ske en strafferetlig håndhævelse af denne voksende kriminalitetsform. Med de resultater, der er opnået hos Bagmandspolitiet er det oplagt, at man viderefører ordningen i dette regi, med den dertil nødvendige bemanding. For danske rettighedshavere inden for de kreative erhverv bringer taskforcen håb om med myndighedernes hjælp effektivt at kunne forfølge og i højere grad forhindre denne type kriminalitet.