• A +
  • A -
  • print

Ophavsretsdirektiv er vedtaget i EU

14.02.2019 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Der er gode nyheder til kunstnere. For efter tre dage med intense forhandlinger er EU's institutioner langt om længe kommet til enighed om en reform om ophavsretsreglerne.

I september jublede de skabende og udøvende kunstnere, da Europa-Parlamentet vedtog en række positive ændringsforslag til direktivforslaget om ophavsretten i det digitale indre marked. Siden er det gået trægt, fordi medlemslandene i Rådet har haft svært ved at finde fodslag i forhold til nye elementer i teksten. Rygterne siger, at Merkel og Makron har måttet lægge arm.

Men nu er forhandlerne på vegne af EU-Parlamentet, Ministerrådet og EU-kommissionen blevet enige om den længe ventede reform om ophavsretten i det digitale indre marked. En reform, som blandt andet betyder, at digitale platforme som Facebook og Youtube fremover skal sikre, at ophavsretten ikke bliver brudt, når deres brugere deler for eksempel musikindhold og videoer.

LÆS OGSÅ: Ophavsretsdirektiv i vanskeligheder

Bedre hjælp til musikerne

Direktivet fastslår også som grundlæggende præmis, at medlemslandene skal sikre, at skabende og udøvende kunstnere skal have passende og proportional betaling, når de overdrager rettigheder eller giver licenser. Landene får ret frie muligheder med hensyn til, hvordan de vil sikre dette.

Men direktivet hjælper på vej med et par bundne opgaver: Landene skal sikre, at kunstnerne får alle oplysninger om de indtægter, som udnyttelserne af deres værker og indspilninger genererer osv., og kunstnerne eller deres repræsentanter skal have mulighed for at indbringe uenigheder for et tvistbilæggelsesinstitut, hvis for eksempel et oprindeligt aftalt vederlag senere viser sig ikke at stå mål med en høj indtjening på værket, eller hvis en producent ikke stiller oplysninger om indtjening til rådighed m.v.

Chefjurist i Dansk Musiker Forbund Morten Madsen udtaler:

Det er meget positivt, at vi kommer til at få nogle bedre redskaber til at hjælpe musikerne, som har svært at omsætte rettigheder til rigtige penge i det digitale marked. Det kommer ikke til at ændre verden med et trylleslag, men jeg håber og tror, at det nye regelsæt kommer til at medføre, at vi fremover vil se mere rimelighed i aftalepraksis.

LÆS OGSÅ: EU Parlamentet stemmer ja til ophavsretsdirektiv

Før direktivet kan blive gældende EU-ret, skal den nu færdigforhandlede tekst vedtages formelt af parlament og ministerråd. Det næste og afgørende skridt bliver, når EU’s medlemslande skal implementere reformen i deres egen lovgivning. Her vil Dansk Musiker Forbund følge reformen tæt og hjælpe kulturministeren med en ambitiøs implementering af reformen i Danmark. 

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder