• A +
  • A -
  • print

Orkesterkonference med slinger i valsen

25.04.2017 af Anders Laursen DMF

Kunstfondens musikudvalg og kulturministeren havde i fredags den 21. april indkaldt til konference om den klassiske musik.

"Pludselig bliver Østdanmark jo udkantsområde og viser, at hele projektet med at flytte kulturmidler fra Hovedstaden ikke virker her. Det musikalske udkantsområder starter hermed i Valby!" skriver formand for DMF Anders Laursen.

Heldagsmødet, som havde deltagelse af repræsentanter fra det klassiske musikliv fra hele landet, var varslet i flere måneder. Det var lovet, at der skulle analyseres, og at der skulle komme en debat om hele det danske orkesterlandskab. 

Debatten udeblev og mødet blev desværre lidt af en fuser og måske udtryk for dansk kulturpolitik anno 2017 – jo, det var lidt bizart at være i Middelfart! For hele diskussionen om landsdels-orkestrene, afmonteringen af DR som ensembleejer og heraf følgende, at det Kgl. Teater skal overtage ensemblerne, og at DR ikke skal administrere sit koncerthus (det sidste bliver det spændende, for hvordan vil gældsafviklingen på 2 mia. kr. blive håndteret). Ja, hele den diskussion blev præget af, at referatet for konferencen var skrevet på forhånd med kulturministerens pressemeddelelse samme morgen. 

Kulturministeren forlod konferencen ved middagstid!

Om eftermiddagen var der gruppearbejde om konceptfornyelse, nye målgrupper, nye modeller for de mange måder man har kørt orkestrene på i årevis. Gentagelser af tidligere møder, men samtidig altid værd at bruge tid på, når man nu er sammen. Men - som flere orkesterledere bemærkede - at det vi finder på her, i mange henseender har været i spil gennem lang tid og er i udvikling. 

Eller sagt på en anden måde: Udviklingen starter ikke med Middelfart-mødet. Udviklingen foregår hele tiden og har været i gang længe. Og som en anden bemærkede: Det er som om politikerne ikke forstår, at det er svært at tænke i fornyelse med de samlede besparelsesbyrder lagt på alles skuldre.  

Men tilbage til selve konferencens hovedformål, som om morgenen var blevet reduceret til at tage til efterretning kulturministerens pressemeddelelse om at Copenhagen Phil fratages 7,8 mio. kr., som gives de øvrige fire landsdelsorkestre.   

Det sidste er fint, fordi de alle er underfinansierede. Og det er derfor godt, at Copenhagen Phil er reddet, men at blive frataget knap 8 mio. kr. sætter ensemblet i en uhyre svær situation og pålægger dermed de områder på Sjælland og øerne lidt af en opgave. For pludselig bliver Østdanmark jo udkantsområde og viser, at hele projektet med at flytte kulturmidler fra Hovedstaden ikke virker her. Det musikalske udkantsområde starter hermed i Valby! 

At Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har ønsket lukning af Copenhagen Phil, hersker der ingen i tvivl om. De konservative satte hælene i. Tak for det. På konferencen tog DF’s repræsentant overhovedet ikke ordet. Forståeligt – ikke mindst fordi DF’s kulturborgmester i København et par dage senere indtog det diametralt modsatte synspunkt, og vil støtte med øgede midler til Copenhagen Phil. 

Og det sætter fokus på en helt anden ting - Danmarks kulturpolitik som sådan: Danmark er lige blevet gældfri, ledende økonomer og erhvervsorganisationer udtaler, at det går godt med samfundsøkonomien. Hvilke partier i regeringen og dens støttepartier smider snart de økonomiske selvpålagte fodlænker og erklærer Danmark for et land i fremgang med behov for en optimistisk og fremadrettet kulturpolitik. Og en kulturpolitik, der hænger sammen. 

Lad landsdelsorkestrene arbejde ordentligt og professionelt og med så langsigtet planlægning som god musik og god kunst kræver. 

Anders Laursen, formand i Dansk Musiker Forbund