• A +
  • A -
  • print

Performex udbetaler arkiv-vederlag

11.12.2017 af Morten Madsen DMF

Performex udbetaler inden jul arkiv-vederlag for 2015 og 2016.

Der udbetales arkivvederlag fra Performex inden jul.

Musikudøvernes fællesorganisation Performex udbetaler inden jul arkiv-vederlag for 2015 og 2016. Vederlaget kommer fra DRs aftale med Copydan om brug af udsendelser fra arkivet.

Performex har inden jul premiere på et nyt vederlagsområde inden for organisationen. Det er de såkaldte arkivvederlag, der nu er på vej ud til musikudøverne.

Vederlagene er betalt af DR efter aftale med Copydan, Arkiv og betales for DRs brug af arkivmateriale i form af on-demand tilrådighedsstillelse og udsendelse på nichekanaler. Aftalen omfatter også brug af klip fra arkivet.

Vederlaget fordeles udelukkende efter rapportering fra DR, så det adskiller sig markant administrativt fra Performex’ eksisterende fordeling af vederlag for kabel-tv. Fordelingen giver både vederlag i forhold til at musikudøvernes præstationer er stillet til rådighed på DRs platforme – men tager også publikums faktiske brug i betragtning. Vederlaget er omkring 3 mio. kr. pr år og der fordeles vederlag til gennemsnitligt 1300 rettighedshavere pr. år.

Vederlaget skulle efter den nye lov om kollektiv forvaltning have være ude allerede pr. 1 oktober, men problemer med rapporteringen har forsinket processerne. Der er endvidere problemer med at identificere visse rettighedshavere. Rettighedshavere, som ikke kan identificeres, vil blive efterlyst fra Performex’ hjemmeside i det nye år.