• A +
  • A -
  • print

Politisk bæredygtighed for musik- og kulturskoler

04.07.2018 af Lene Hansen DMF

Som opfølgning på rapporten fra Musikskoletænketanken afholdt Kommunernes Landsforening en temadag i maj, hvor nogle af de områder, tænketanken har sat fokus på, blev debatteret.

(Foto: João Silas)

Politisk bæredygtighed er et begreb, der dækker over at anlægge en strategi for, hvordan musik- og kulturskolerne kan bidrage til kommunernes mål og strategier både på kulturområdet og mere generelt.

Den politiske virkelighed med en stram økonomi samtidig med stigende velfærdsudgifter gør det nødvendigt, at musik og kulturskolerne kan (sand)synliggøre, at deres aktiviteter bidrager til politiske fokusområder og hermed en samlet løsning af kommunens politikker og strategier.

Det var en del af budskabet fra Ingelise Damm, vicedirektør i Gladsaxe Kommune, da Kommunernes Landsforening (KL) inviterede til temadag den 22. maj som en opfølgning på Musikskoletænketankens rapport ”Musikskolerne i Danmark”.

Musikskolerne kan bidrage på mange måder og i samarbejde med skoler, børn og unge institutioner og andre kulturinstitutioner og aktører.

Fokus på musik på Sydfyn

I Svendborg er der et levende musikliv, som musikskolen er en vigtig del af. Strategien er at nå bredt ud til byens børn og unge via musikskolen og folkeskolen og bidrage til byens kulturliv, også via samarbejde med andre kulturaktører, og generelt at påvirke byens overordnede kulturstrategi.

Det fortalte musikskoleleder Jesper Rützou Rosenkilde og Søren Thorsager fra kommunens Kultur- og fritidsforvaltning. Dette betyder blandt andet at fremme stærke musikalske fællesskaber og samarbejde med mange forskellige aktører i kommunen, både folkeskoler og kultur- og fritidslivet i bred forstand.

Fremtidigt perspektiv

Et af de emner, som Tænketanken for musikskoler beskæftigede sig med, er, hvem der bruger musikskolernes tilbud set i forhold til, om det primært er en snæver gruppe med velstillede forældre, der har mulighed for at benytte tilbuddene. Men statistikken på området er ikke tilstrækkelig, da den blandt andet ikke kan måle alle de aktiviteter, der foregår. Derfor har Kulturministeriet sørget for, at der er blevet nedsat en gruppe til at forbedre denne.

Niels Græsholm fra Slots- og Kulturstyrelsen og Anja Reiff, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL), er nogle af medlemmerne i arbejdsgruppen, og de fortalte blandt andet, at der arbejdes med en ny metode til indsamling af oplysninger, der skal være en ensartet logik i opgørelserne og en statistik, som kan belyse forskellige aspekter af musikskoleområdet, også i et fremtidigt perspektiv, idet musikskolerne gennemgår en udvikling i disse år med nye opgaver både i forhold til folkeskolesamarbejdet og i form af bidrag til andre kommunale målsætninger.

Samarbejde med lokalmiljøet

Jens Jepsen er leder af Klaverfabrikken i Hillerød, som både er et regionalt spillested og et aktivitetshus med blandt andet sangskrivning, billedkunst, drama og skriveværksted. Huset er båret af værdier som rummelighed, nysgerrighed og fællesskab. Der er ikke faste rammer som i musikskolen i den forstand, at man binder sig til et forløb, men man kan komme ind og prøve kræfter med lige det, man har lyst til. En del unge vil hellere skabe noget nyt f.eks. sangskrivning end at øve det allerede skabte. Klaverfabrikken får fat i mange unge. Nogle søger fællesskabet mere end det indholdsmæssige, og de er tiltalt af åbenheden og tilliden til, at alle kan og vil noget.

Klaverfabrikken har etableret et vidtgående samarbejde med lokalmiljøet. På musikområdet er det alt fra uddannelsesinstitutioner og plejecentre til handelsforeningen over til amatørbands, musikskolen og Dansk Musiker Forbund. Dette er også med til at skabe en stor synlighed om værdiskabelsen.

Niels Righolt fra Center for Kunst og Interkultur sluttede af med et oplæg, blandt andet om mangfoldighed set i forhold til musik- og kulturskolernes arbejde med at nå bredt ud til forskellige børn og unge.

De mange deltagere gik fra temadagen fyldt med inspiration til at arbejde videre med musik- og kulturskolernes rolle i det kommunale kulturliv.

Læs Musikskoletænketankens rapport

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder