• A +
  • A -
  • print

Politiske prioriteringer og øremærkede projekter

17.12.2018 af Karen Bendix DMF

Musikhandlingsplan 2019-2022 satser på prioriterede projekter, der rammer bredden, men glemmer talentudviklingen.

Kulturministeriets Musikhandlingsplan for 2019-2022 sætter fokus på at få musik bredere ud gennem specifikke projekter på bl.a. skoler.

Kulturminister Mette Bock har fremlagt den nye musikhandlingsplan for 2019-2022 i Silkeborg, hvor et af handlingsplanens prioriterede skoleprojekter ”OrkesterMester” blev vist frem. Et projekt, der er prioriteret sammen med Levende Musik i Skolen og Strøm til Børn, da de styrker den aktive musikudfoldelse for børn og unge i grundskolen. Pengene tages bl.a. fra talentudvikling på musikskolerne.

Musikhandlingsplanen bærer præg af støtte til udvalgte projekter, der falder ind under regeringens og DF’s kulturstrategi, siger formand for Dansk Musiker Forbund Anders Laursen:  

”Kulturministeren har valgt at øremærke tilskuddene til specifikke musikprojekter og initiativer, mere end at brede dem ud til institutioner som musikskoler og spillesteder. Fx bliver der skåret i de regionale spillesteder, der dækker hele Danmarks rytmiske musikliv, mens fx Sangens Hus i Herning får mere end fordoblet deres tilskud, hvilket ikke bliver beskrevet i Musikhandlingsplanen. Derudover tages der fx også 23 millioner fra talentudviklingen på musikskolerne og fordeles på tre specifikke projekter, der rækker ind i skolesamarbejdet.”  

Hovedpunkter i musikhandlingsplanen

Overordnet sætter musikhandlingsplanen fokus på fem hovedområder – Børn og unge, Live-musik, Landsdelsorkestrene, Den skabende kunst og Internationalt udsyn.

Inden for de fem hovedområder er tilskuddene fordelt til specifikke øremærkede projekter og initiativer, der støtter op om kulturministerens ønsker for musiklivet.  

Børn og unge  

Musikhandlingsplanen sætter fokus på børn og unge og samarbejde mellem folkeskole og musikskole gennem følgende tre projekter og initiativer med 23 millioner kr. OrkesterMester (10 mio. kr.), Levende Musik i Skolen (10 mio. kr.) og Strøm til Børn (3,2 mio. kr.).

Til gengæld går pengene fra bl.a. talentudvikling på musikskoler (23 mio. kr.), samt fra Tænketank for musikskoler og Syngelyst på i alt 2 mio. kr. Dvs. de penge musikskolerne tidligere har fået til talentudvikling udgår.  

Live-musik

De regionale spillesteder mister 3,6 mio. kr. i den nye musikhandlingsplan. De får i alt 24,4 mio., der er øremærket til talentudvikling og vækstlag, hvilket de regionale spillesteder allerede har haft fokus på.

Honorarstøtteordningen fortsætter på 35,0 mio. kr., og transportstøtten er fortsat 18,0 mio. kr. i årene 2019-2022.  

Landsdelsorkestrene

Landsdelsorkestrene får et samlet tilskud på 15 mio. kr. 3 mio. kr. til hvert orkester. Tilskuddet er øremærket til aktiviteter, der får musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge.  

Skabende Kunst

Tilskuddet til Den Unge Elite, som før kun gik til musikere, er nu udvidet til at gå til en samlet pulje til syv kunstarter – musik, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, arkitektur samt scenekunst, som kaldes Den Unge Kunstneriske Elite. Tilskuddet går fra 6,5 mio. (kun musik) til 8,0 mio. (syv kunstarter).  

Internationalt udsyn

MXD får fortsat 16,0 mio. til projekter. Derudover nedsættes en ny taskforce (0,25 mio. kr.), der skal komme med ”anbefalinger til, hvordan vi sikrer dansk produceret indhold, og hvordan vi bliver endnu bedre til at udnytte det aktuelle momentum for dansk musik i udlandet.”  

Sangens Hus - ikke beskrevet i handlingsplanen

Sangens Hus får mere end fordoblet deres tilskud fra 4 mio. kr. til 9,84 mio. kr. i Musikhandlingsplanen. Der står dog ikke noget om nogen øremærkede projekter i forhold til Sangens Hus. Faktisk står bevillingen til Sangens Hus overhovedet ikke beskrevet i musikhandlingsplanen.  

Se Musikhandlingsplan 2019 - 2022 her

Se økonomioversigt over den nuværende og den kommende musikhandlingsplan her