• A +
  • A -
  • print

Rapport: Orkestre skal tilføres flere ressourcer

20.12.2017 af Petrine Jørgensen DMF

Orkestre og ensembler skal tilføres flere ressourcer, hvis det står til ny rapport fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udgivet rapporten "Hvordan styrker vi landskabet for professionelle KLASSISKE ENSEMBLER OG ORKESTRE i Danmark?”, som kortlægger hele det danske orkester og ensembleområde. (Foto: Buro Jantzen)

Den længe ventede orkester- og ensemblerapport "Hvordan styrker vi landskabet for professionelle KLASSISKE ENSEMBLER OG ORKESTRE i Danmark?” er i dag blevet offentliggjort på kulturministeriets hjemmeside, og kortlægger orkesterområdet med fakta og undersøgelser. 

Orkestre og ensembler skal styrkes økonomisk

Dansk Musiker Forbund glæder sig over rapportens anbefalinger om, at området skal tilføres flere ressourcer, så orkestre og ensembler bliver i stand til at sikre hele landet adgang til klassisk musik inden for et bredt repertoire.

Rapporten anbefaler desuden, at området tilføres ressourcer, så den nødvendige styrkelse af publikumsudvikling-, fundraising- og de digitale marketingkompetencer kan styrkes, uden det betyder en reduktion i antallet af musikere.

Dansk Musiker Forbund har gennem mange år gjort opmærksom på konsekvenserne ved de manglende økonomiske ressourcer til orkestre og ensembler. Med rapporten har politikerne nu et faktuelt grundlag for at betænke området med flere økonomiske ressourcer. 

Mere forskning og videndeling 

Rapporten lægger også gentagne gange op til, at der forskes og videndeles mere mellem de kunstneriske uddannelser og humaniora samt samfundsvidenskab. Eksempelvis mangler der stor viden om publikummer, som kunne hjælpe orkestre og deres administration med at tiltrække nye former for publikummer. Dog understreger rapporten samtidig, at orkestre og deres administration allerede har udviklet og fortsat udvikler nye formater, som tiltrækker nye publikummer.

Interessante ideer

Derudover har rapporten også undersøgt en række andre områder om eksempelvis hvordan orkestre og ensembler bliver endnu mere relevante for børn og unge, hvordan der kan indgås nye partnerskaber og samarbejder, og hvordan orkestrenes og ensemblernes bestyrelser i højere grad kan tale den klassiske musik op i lokalsamfundene. Rapporten belyser, at orkestre og ensembler allerede gør et stort arbejde på børn- og ungeområdet. Hertil undrer rapportens forfattere sig over, at orkestrene og ensemblerne ikke tildeles en mere fremtrædende rolle i denne sammenhæng af kulturministeriet selv.

Et orkester kan ikke effektiviseres

Afslutningsvis kan det nævnes, at rapporten understreger en meget vigtig pointe. Symfoniorkestre og ensembler kan ikke effektiviseres i nævneværdig grad:

”Effektivitet betyder at opnå den samme effekt for færre ressourcer eller større effekt for samme ressourcer. Når man skærer ned i et akustisk orkester, får man også mindre og/eller anderledes lyd. 45 personer kan ikke spille et værk skrevet for 90 personer.” (fra rapporten 'Hvordan styrker vi landskabet for professionelle KLASSISKE ENSEMBLER OG ORKESTRE i Danmark?)

Dansk Musiker Forbund ser frem til kulturministerens arbejde med rapporten. 

Læs rapporten her