• A +
  • A -
  • print

Regeringen vil smidiggøre reglerne for udenlandske arbejdere

26.02.2018 af Petrine Jørgensen

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har fremsat et forslag til ændring af udlændingeloven. Ændringen skal smidiggøre reglerne for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Dansk Musiker Forbund bidrager med bemærkninger til førstebehandling af loven.

Arkivfoto: Das Büro/Daniel Urhøj

Gennem det sidste år er udenlandske forskere, musikere og studerende blevet ramt af alt for stramme regler, når de har arbejdet ved siden af deres bibeskæftigelse. De har blandt andet modtaget store bøder og en karensperiode på 15 år for at kunne søge permanent opholdstilladelse. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg lægger op til ”Ændringer af regler for udenlandske musikere”.  

DMF bidrager med høringsbrev

Ændringerne indebærer en smidiggørelse af reglerne for udenlandske arbejdere. Udenlandske forskere kan fremover have ubegrænset bibeskæftigelse uden at søge tilladelse, så længe bibeskæftigelsen hører sammen med deres hovedbeskæftigelse. Udenlandske musikere tillades at have bibeskæftigelse 12 timer om ugen i gennemsnit ved siden af deres hovedbeskæftigelse uden at skulle ansøge om dette. Og reglen om 15 års karantæne på permanent opholdstilladelse ophæves, også med tilbagevirkende kraft. 

 

Musikere skal have samme vilkår som forskere

Alt i alt er det positive ændringer og gode nyheder for udenlandske arbejdere. Men Dansk Musiker Forbund ønsker, at udenlandske musikere skal have samme vilkår som udenlandske forskere. Begrundelsen for, at udenlandske forskere kan arbejde ubegrænset er, at de ansat på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer, og at deres fag medfører, at de skal udbrede deres viden og kundskaber. 

Udenlandske musikere ansættes ligeledes grundet deres individuelle kvalifikationer, og musikerne besidder kvalifikationer i verdensklasse. Musikerne vil, på samme måde som forskerne, kunne bidrage med deres viden og kundskaber over for danskerne og dermed gøre det danske samfund rigere. 

Dansk Musiker Forbund opfordrer derfor i et høringsbrev til førstebehandling af lovændringen, at udenlandske musikere sidestilles med udenlandske forskere, og at musikere dermed får lov til at arbejde ubegrænset, så længe at det hører sammen med deres hovedbeskæftigelse.