• A +
  • A -
  • print

Reglerne om opholdskrav for dagpenge skal rulles tilbage

16.01.2020 af Trine Budtz

Beskæftigelsesministeren har kort før jul fremsat lovforslag om fuldstændig afskaffelse af det såkaldte opholdskrav; reglen om at retten til dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge i Danmark, også er betinget af, at man har haft bopæl i Danmark eller et EU/EØS-land i mindst 5-7 år ud af de sidste 12 år. Reglerne om opholdskrav for dagpenge trådte i kraft 1. januar 2019.

Dansk Musiker Forbund har hele tiden været imod opholdskravet, og da lovforslaget i sin tid blev behandlet i Folketinget, sendte vi derfor et brev til den daværende beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, hvor vi med konkrete eksempler advarede imod de utilsigtede, negative konsekvenser.

Det nye lovforslag lægger op til, at tidligere a-kassemedlemmer, der konkret har været ramt af opholdskravet i den gamle lovs periode og af den grund har udmeldt sig af a-kassen eller er blevet slettet som følge af restance, skal kunne få genoprettet medlemskabet. Det er dermed regeringens hensigt at rulle reglerne tilbage til det, som de var før opholdskravet blev indført, dog med den modifikation, at man ikke kan få dagpenge med tilbagevirkende kraft, men fremadrettet.

I Dansk Musiker Forbund er vi meget glade for, at den nuværende regering så hurtigt har indset, at reglerne om et særligt opholdskrav for retten til dagpenge er ude af trit med samfundsudviklingen.

Dansk Musiker Forbund følger det nye lovforslags behandling tæt. Det forventes at blive vedtaget i januar 2020. Allerede nu modtager vi gerne henvendelser fra medlemmer, der har været ramt af opholdskravet, så vi kan hjælpe med vejledning og genoprettelse af a-kassemedlemskabet hurtigst muligt, når lovforslaget er vedtaget. Man kan ringe til os på 35 24 02 40 eller skrive til os pr. e-mail på dmf@dmf.dk.