• A +
  • A -
  • print

Repræsentantskabsmøde d. 3. og 4. juni

18.04.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Dansk Musiker Forbund holder repræsentantskabsmøde den 3. og 4. juni. Alle medlemmer har mulighed for at indsende forslag senest d. 22. april 2018.

Det er anden gang i Dansk Musiker Forbunds historie, at der afholdes repræsentantskabsmøde, som sidste år forløb succesfuldt.

Det sker den 3. og 4. juni. Alle medlemmer kan indsende rådgivende forslag til behandling på mødet. Indkomne forslag sendes til dmf@dmf.dk, mærket ’Rådgivende Forslag’, senest søndag d. 22. april 2018.

Repræsentantskabsmødet er et resultat af Kongressen 2016, hvor bestemmelsen i Dansk Musiker Forbunds love om det årlige Tillidsmandsmøde (TM) blev ændret til et årligt Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet har to funktioner, dels at være rådgivende for Hovedbestyrelsen, dels at vælge to yngre medlemmer til Hovedbestyrelsen. På dette møde vælges et medlem samt en suppleant til Hovedbestyrelsen for 2 år. Medlemmet må på valgdagen ikke være fyldt 35 år.

Repræsentantskabets medlemmer, der dels består af almindelige repræsentanter, dels af ungdomsrepræsentanter, vælges af lokalafdelingernes bestyrelser. Det er blandt disse ungdomsrepræsentanter, at to medlemmer og to suppleanter til Hovedbestyrelsen skal findes.

Ungdomsrepræsentanterne behøver ikke at være medlem af en afdelingsbestyrelse.

På repræsentantskabsmødet behandles også rådgivende forslag. Et rådgivende forslag, der som nævnt kan stilles af alle forbundets medlemmer, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest den 22. april.

Rådgivende forslag kan f.eks. være spørgsmål, som er særligt aktuelle og vigtige, og som derfor er bedst tjent med ikke at afvente behandling til næste kongres. Repræsentantskabets beslutninger og overvejelser, der vedtages, videregives til Hovedbestyrelsen med henblik på videre drøftelse i Hovedbestyrelsen.

Dansk Musiker Forbund ser derfor frem til endnu et godt repræsentantskabsmøde i år.