• A +
  • A -
  • print

Repræsentantskabsmøde den 11. og 12. juni 2017

29.03.2017

På Kongressen 2016 blev bestemmelsen i DMF’s love om det årlige Tillidsmandsmøde (TM) ændret til at der årligt skal afholdes et Repræsentantskabsmøde. På dette møde skal der vælges ungdomsrepræsentanter (samt deres suppleanter) til Hovedbestyrelsen. Mødet finder sted den 11. og 12. juni på Konferencecenter Kobæk Strand

 Repræsentantskabets medlemmer, der dels består af almindelige repræsentanter og dels ungdomsrepræsentanter, vælges af lokalafdelingernes bestyrelser. Det er blandt disse ungdomsrepræsentanter at to medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen skal findes.

Her finder Du et link til DMF’s love. Bestemmelsen, der omhandler Repræsentantskabsmøde er § 20.