• A +
  • A -
  • print

Sådan får du indflydelse i dit forbund

23.02.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

2016 er kongresår i Dansk Musiker Forbund. Hvad betyder det for mig, tænker du måske? En hel del faktisk, for det er din mulighed for at få indflydelse i DMF. Det hele starter med, at du deltager i din lokalafdelings generalforsamling.

DMF holdt sidst kongres i 2012. I år går det løs igen til august, men inden da er der generalforsamling landet over i lokalafdelingerne.

DMF’s hovedbestyrelse vælges hvert fjerde år til kongressen, og i 2016 går det løs igen.

Derfor er det i år ekstra vigtigt, at du deltager i din lokalafdelings generalforsamling, for den lokale involvering er udgangspunktet for at få mulighed for at komme til kongressen og dermed få direkte indflydelse i hovedforbundet.

SE DATOER: Her holder din lokalafdeling generalforsamling

DMF’s 27 lokalafdelinger holder generalforsamlinger fra januar til maj. Ud over at det er hyggeligt at møde sine lokale kolleger, er det her, du kan afgive din stemme, stille op til lokalbestyrelse og stille forslag.

For at deltage på DMF’s kongres 2016, skal du vælges som såkaldt delegeret. Delegerede er medlemmer, der til den lokale generalforsamling vælges til at repræsentere lokalafdelingen til kongressen.

Alle delegerede har stemmeret ved kongressen, og hver afdeling har ret til at sende en delegeret for hvert 25. medlem. Lokalafdelingens fremmødte får – ligeligt fordelt blandt dem – tilsammen et antal stemmer, der svarer til lokalafdelingens medlemstal.

SE DATOER: Her holder din lokalafdeling generalforsamling


Fakta om den demokratiske proces i DMF:

Lokalafdelingernes generalforsamlinger foregår fra januar til maj 2016. Indkaldelse sker via post/mail og/eller opslag i dit fagblad MUSIKEREN. Her vælges den lokale bestyrelse og formand. Afhængigt at lokalafdelingens størrelse - og deraf følgende mængde af arbejde - honoreres nogle medlemmer for deres arbejde.

Hver lokalafdeling kan sende en delegeret til kongressen for hver påbegyndt 25 medlemmer. Alle delegerede har stemmeret til kongressen.

Kongressen foregår den 24. og 25. august 2016. Her vælges Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse og formand.

Forslag til kongressen stilles senest den 1. april pr. post til DMF, att: hovedbestyrelsen/SH, Sankt Hans Torv 26, 2200 Kbh N eller per email til sh@remove-this.dmf.dk.

Forslag der kræver lovændring, skal udarbejdes, så de umiddelbart kan indgå i forbundets lovkompleks.

Se DMF's love her


Kongressen vælger forbundets hovedbestyrelse, der består af en formand, en næstformand og 11 andre medlemmer, samt 13 suppleanter, der alle skal vælges blandt medlemmerne af den afgående hovedbestyrelse og lokalafdelingernes delegerede. Fem repræsentanter hjemmehørende i Jylland, en på Fyn, fire i København/Bornholm og to tilsammen for det øvrige Sjælland og Lolland-Falster. Der vælges to suppleanter fra Fyn.

Medlemmer af hovedbestyrelsen honoreres for deres arbejde med tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter.

Ved første hovedbestyrelsesmøde efter kongressen afholdes valg til forretningsudvalget. Der vælges 3-4 medlemmer af hovedbestyrelsen, der sammen med formand og næstformand udgør forretningsudvalget.

Hovedbestyrelsen har en række udvalg, som i indeværende periode består af: kursusudvalg, pr-udvalg, tillidsmandsuddannelsesudvalg, ligestillingsudvalg, selskabsmusikerudvalg, kommunikations- og kulturudvalg, it-udvalg, musikskoleudvalg, tarifudvalg og lovudvalg.