• A +
  • A -
  • print

Sådan tyverisikrer du dit studie

16.01.2012 af Morten Fischer DMF

Uforholdsmæssigt mange musikstudier har i den senere tid oplevet indbrud, hvor de har fået stjålet udstyr for store summer. Har man ikke sit udstyr forsikret med en professionel forsikring, kan det blive svært eller helt umuligt at komme i gang igen. Dernæst er der en række forholdsregler, man kan tage for at gardere sig mod indbrud. Få her fire tips til tyverisikring.

Mange studier og øvelokaler plages af indbrud i denne tid.

Først og fremmest er det vigtigt at forsikre sig, så man er dækket, hvis uheldet skulle ske. DMF’s instrumentforsikring dækker som udgangspunkt alle skader opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri – og der er ingen selvrisiko.

LÆS MERE: DMF's instrumentforsikring

”Det vigtige er at sørge for, at listen og udstyr og instrumenter er opdateret og aktuel,” fastslår Søren Wrist fra DMF Forsikring, der kommer med følgende råd til at sikre sig mod indbrud:

Fire tips til tyverisikring

Den bedste sikring mod indbrudstyveri er en god mekanisk sikring. Indretningen af den mekaniske sikring er naturligvis en konkret vurdering af risikoen for indtrængen i de lokaler, der er tale om, men kan man sammenfatte vurderingen i nogle væsentlige hovedpunkter.

Gode låse er det vigtigste

Det vigtigste er godt låsetøj. Gerne to låse monteret - ideelt set - i øjen- og knæhøjde. Herved sikres, at døren ikke kan vrides op. Låsene skal være uden vrider på indersiden således, at der skal bruges nøgle for at lukke døren op indefra. Disse låsemodeller har den fordel, at hvis tyven er kommet ind, besværliggøres hans flugtmulighed, ligesom det vanskeliggør udbæring af stjålne effekter. I bedste fald vil tyven opgive sit forehavende allerede ved konstatering af denne indretning.

Facebook: Meld dig ind i Facebook-gruppen "Stjålet Musikudstyr"

Forstærk dørene

Svage døre kan sikres ved montering af metalplade på yderside og måske inderside ved hjælp af gennemgående bolte. Det kan være nødvendigt at forstærke karmtræet ved hjælp af en metalskinne således, at opbrydning af døren med brækjern eller lignende besværliggøres mest muligt. Bagdøre kan sikres ved montering af metalplader og fastlåste bomme på indersiden.

Vinduer sikres med hasper og gitre

Vinduer bør generelt sikres ved gode faste hasper. Vinduer mod baggårde og lignende er for en tyv ”fredfyldte” områder, som bør sikres med gitre. Dette kan naturligvis med fordel gælde for alle vinduer, men kan være praktisk problematisk.

Tyverialarm – et godt supplement

Som supplement til en god mekanisk sikring findes forskellige typer af automatiske tyverisikringsanlæg. Disse anlæg skal dels have lokal alarm og dels overførelse til godkendt alarmstation. Ideelt set bør den automatiske alarm monteres, så den ligger foran den mekaniske sikring således, at alarmen går, før tyven er kommet ind – det skal være en meget koldblodig tyv, som kan ”arbejde” videre med en hylende alarm og viden om, at der er udrykning på vej.

LÆS MERE: DMF's instrumentforsikring

Facebook: Meld dig ind i Facebook-gruppen "Stjålet Musikudstyr"